Banner_800x418_vrouw

Nieuwe polis ondersteunt ondernemers bij ziekteverzuim en re-integratie

Vanaf 1 januari 2020 kunnen ondernemers de MKB verzuim-ontzorgverzekering afsluiten: een nieuwe verzekering die werkgevers helpt bij het managen van ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en re-integratie van hun medewerkers. De verzekering is onderdeel van een pakket nieuwe afspraken en wettelijke maatregelen. Twijfelt u of u aan alle wettelijke verplichtingen op dit gebied kunt voldoen of heeft u onvoldoende zicht op de financiële risico’s? Dan kan de MKB verzuim-ontzorgverzekering een interessante optie zijn.   

Waarom deze verzekering?

De wettelijke verplichtingen en de financiële risico’s rondom ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en re-integratie zijn voor veel MKB-ondernemers onduidelijk. In het onverhoopte geval dat een medewerker langdurig uitvalt, blijken deze werkgevers dan niet goed voorbereid. Om die reden heeft de overheid in samenwerking met onder andere MKB-Nederland een pakket aan maatregelen samengesteld, waarvan de MKB verzuim-ontzorgverzekering er één is. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, MKB-Nederland en het Verbond van Verzekeraars hebben in een convenant vastgelegd aan welke eisen deze verzekering moet voldoen. 

Een effectieve aanpak 

De MKB verzuim-ontzorgverzekering biedt ondernemers meer duidelijkheid, minder financiële risico’s en meer deskundige ondersteuning bij alle dienstverlening rondom ziekteverzuim en re-integratie. Zo stelt de verzekeraar een casemanager aan, die u adviseert en ondersteunt bij alle te nemen stappen. Als u deze adviezen opvolgt en alle re-integratie-inspanningen (zowel 1e als 2e spoor) uitvoert, is een eventuele loonsanctie van het UWV voor rekening van de verzekeraar. En als uw bedrijf toch een keer te maken krijgt met langdurig verzuim, dan telt dit slechts beperkt mee voor de hoogte van de premie, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.  

Campagnewebsite

De MKB verzuim-ontzorgpolis is een nieuw product, naast de bestaande verzuimverzekeringen. U kunt dus overstappen, maar het hóeft niet. Om ervoor te zorgen dat alle ondernemers een afgewogen keuze kunnen maken, werkt MKB-Nederland samen met de verzekeraars en met brancheorganisaties. Op de gezamenlijke website www.loondoorbetalingbijziekte.nl vindt u meer achtergrondinformatie over de nieuwe afspraken en wettelijke maatregelen die veranderen, de MKB verzuim-ontzorgverzekering en over de diverse aanbieders. 

Aangesloten branches

Partner logo ProVoet_Logo_PMS
Partner logo Logo-brancheorganisatie-Sociaal-Werk-Nederland
Partner logo CLC-VECTA
Partner logo Logo-branchorganisatie-Nederlandse-Bond-van-Bemiddelings-en-Uitzendondernemingen
Partner logo aannemersfederatie-200×147
Partner logo logo_vbw_FC_nw2020
Partner logo Logo ADN

Pin It on Pinterest

Share This