mkb-verzuim-ontzorgverzekering-casemanager-privacyregels

De intentie om het verzuim en de re-integratie goed aan te pakken is er, maar wanneer doe je het als werkgever nu goed? Aan het plan van aanpak zijn zoveel regels en eisen verbonden, dat het soms toch niet akkoord wordt bevonden, ondanks alle goede bedoelingen.

Een belangrijk thema is bijvoorbeeld de bescherming van de privacy, waarop de Autoriteit Persoonsgegevens toeziet. Er gelden strikte regels voor de vragen die je mag stellen, de informatie die je mag delen (en met wie), en de gegevens die je mag vastleggen. Waar het voor een werkgever bijvoorbeeld een logische gedachte is om de correspondentie over bepaalde afspraken op te slaan, is dat in sommige gevallen juist niet geoorloofd. In de praktijk is het amper te doen om hierin je weg te vinden, aangezien het zelfs voor de specialisten taaie materie is.   

Hoe onpraktisch deze privacyregels ook zijn, een schending ervan kan wel leiden tot een sanctie van de Autoriteit Persoonsgegevens. Daarom is de inzet van de casemanager binnen de MKB verzuim-ontzorgpolis van zo’n grote toegevoegde waarde, omdat deze precies weet welke acties, op welke manier moeten worden geregistreerd. Dat geeft werkgevers de zekerheid dat hun plan de toets kan doorstaan.

Aangesloten branches

Partner logo Logo ADN
Partner logo aannemersfederatie-200×147
Partner logo logo_vbw_FC_nw2020
Partner logo Logo-brancheorganisatie-Sociaal-Werk-Nederland
Partner logo ProVoet_Logo_PMS
Partner logo CLC-VECTA
Partner logo Logo-branchorganisatie-Nederlandse-Bond-van-Bemiddelings-en-Uitzendondernemingen

Pin It on Pinterest