mkb-verzuim-ontzorgverzekering-casemanager-no-risk-polis

Voor sommige werknemers met een beperking, een ziekteverleden of een grote afstand tot de arbeidsmarkt (de zogenoemde ‘doelgroep banenafspraak’) geldt de no-risk polis. Als zo’n werknemer binnen een bepaalde periode na de indiensttreding uitvalt, betaalt de werkgever weliswaar het loon door, maar worden deze loonkosten (deels) gecompenseerd met een ziektewetuitkering. Bovendien wordt de WIA-premie in zo’n geval niet verhoogd.

Het UWV beslist of iemand al dan niet onder de no-risk polis valt, maar de werknemer moet dit zelf aangeven bij de werkgever. In de praktijk blijkt dat veel MKB-ondernemers niet eens op de hoogte zijn van de no-risk polis, laat staan dat zij weten voor welke werknemer deze wel of niet opgaat. Grotere organisaties slaan dit doorgaans op met een vinkje in hun HR-systeem, maar kleine werkgevers besteden hun salarisadministratie vaak uit en dan komt dit vaak niet ter sprake.

De casemanager van de verzuim-ontzorgpolis zal meestal deze vraag (laten) stellen aan de werknemer. Hij waakt dus niet alleen over het hele proces, maar zorgt ook dat de uitgangspositie voor iedereen duidelijk is, zodat de werkgever een beroep kan doen op de compensatieregelingen die op de situatie van toepassing zijn.

Aangesloten branches

Partner logo aannemersfederatie-200×147
Partner logo logo_vbw_FC_nw2020
Partner logo Logo-branchorganisatie-Nederlandse-Bond-van-Bemiddelings-en-Uitzendondernemingen
Partner logo CLC-VECTA
Partner logo Logo-brancheorganisatie-Sociaal-Werk-Nederland
Partner logo Logo ADN
Partner logo ProVoet_Logo_PMS

Pin It on Pinterest