mkb-verzuim-ontzorgverzekering-casemanager-risico-op-loonsanctie

Tijdens de eerste twee ziektejaren kan de bedrijfsarts oordelen dat er voor de betreffende werknemer geen ‘duurzaam benutbare mogelijkheden’ meer zijn. Het dossier wordt dan in principe gesloten, totdat de werknemer ofwel re-integreert, ofwel een uitkering aanvraagt. Op dat moment kijkt de verzekeringsarts van het UWV wat hij er van vindt.

Dan kan het gebeuren dat hij het oneens is met de bedrijfsarts en dat hij alsnog concludeert dat er te weinig inspanningen zijn gepleegd om de werknemer weer aan het werk te krijgen. In zo’n geval kan het UWV een loonsanctie opleggen. Voor de werkgever is dit uiteraard zeer vervelend.

Op dit gebied gaan er twee belangrijke wijzigingen plaatsvinden. Enerzijds wordt vanaf 2021 het oordeel van de bedrijfsarts leidend voor de toets aan het einde van twee jaar ziekte. Anderzijds is er de MKB verzuim-ontzorgverzekering. Werkgevers die deze polis afnemen en de adviezen van de professionals opvolgen, zijn ervan verzekerd dat de rekening voor een eventuele loonsanctie door de verzekeraar wordt betaald. Zij mogen dus weer vertrouwen op het oordeel van de deskundige, zonder het risico dat zij alsnog de rekening krijgen gepresenteerd.

Aangesloten branches

Partner logo Logo-brancheorganisatie-Sociaal-Werk-Nederland
Partner logo aannemersfederatie-200×147
Partner logo logo_vbw_FC_nw2020
Partner logo ProVoet_Logo_PMS
Partner logo Logo-branchorganisatie-Nederlandse-Bond-van-Bemiddelings-en-Uitzendondernemingen
Partner logo Logo ADN
Partner logo CLC-VECTA

Pin It on Pinterest