Ziek zijn is vervelend, voor werknemer en werkgever. Langdurige ziekte van een werknemer kan leiden tot hoge kosten voor de werkgever. Ondernemers konden zich daar altijd al tegen verzekeren, maar als u uw administratieve zaken niet goed op orde had, bestond dat risico nog steeds. MKB-Nederland heeft gelobbyd voor afspraken die werkgevers met langdurig zieke werknemers ondersteunen. Met succes! Hieronder volgen de nieuwe afspraken en wettelijke maatregelen die veranderen.

  • Vanaf 1 januari 2020 kunnen werkgevers kiezen voor een MKB verzuim-ontzorgverzekering die hen ontlast. De verzekering vangt het financiĆ«le risico op en helpt bij de verplichtingen en taken rond de loondoorbetaling bij ziekte.
  • De transparantie rondom loondoorbetaling gaat verbeteren. Het wordt duidelijker waar UWV werkgevers op beoordeelt rond de re-integratie van zieke werknemers (RIV-toets).
  • De aanpak van het tweede spoor wordt verbeterd. Hierin keren zieke werknemers niet terug op de oude werkplek, maar bij een andere werkgever. De medewerker zelf krijgt een grotere rol in dit traject. Ook komt er ruimte voor experimenten om de kansen op re-integratie bij andere werkgevers te vergroten.
  • Per 1 januari 2021 wordt het medisch advies van de bedrijfsarts bij re-integratie leidend bij de RIV-toets. De verzekeringsarts van UWV zal straks niet langer een eigen medisch oordeel vormen, maar het medisch advies van de bedrijfsarts volgen.
  • Er komt een tegemoetkoming voor de kosten van loondoorbetaling van in totaal 450 miljoen euro per jaar. Hiervan profiteren met name kleine werkgevers.

Aangesloten branches

Partner logo CLC-VECTA
Partner logo aannemersfederatie-200×147
Partner logo logo_vbw_FC_nw2020
Partner logo Logo-branchorganisatie-Nederlandse-Bond-van-Bemiddelings-en-Uitzendondernemingen
Partner logo ProVoet_Logo_PMS
Partner logo Logo-brancheorganisatie-Sociaal-Werk-Nederland
Partner logo Logo ADN

Pin It on Pinterest

Share This