De Aannemersfederatie is een koepelorganisatie van ondernemersorganisaties in de bouw- en infrasector. De aangesloten ondernemersorganisaties vertegenwoordigen zo’n 1800 lidbedrijven die actief zijn in uiteenlopende beroepsgroepen, zoals burgerlijke- en utiliteitsbouw, gespecialiseerde aanneming en de infrasector. De kleine en middelgrote lidbedrijven hebben gezamenlijk een omzet van 3,6 miljard euro en zo’n 40.000 werknemers.

Belangenbehartiging
Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra is een koepelorganisatie die de belangen behartigt van de aangesloten ondernemersorganisaties in bouw en infra. Binnen de Aannemersfederatie zijn drie secties actief, te weten B&U, GA en Infra. Hierin zijn branches verenigd, die naar hun samenstelling vergelijkbaar zijn en veel gemeenschappelijke (deel)belangen hebben. De belangenbehartiging vindt plaats via overkoepelende werkgeversorganisaties, bij bedrijfstakfondsen en werknemersorganisaties, alsmede bij overheden en politiek. De Aannemersfederatie streeft tevens naar een verbetering van het imago van de gespecialiseerde aannemers en een sterker profiel van de mkb-aannemers in de sector.

Ondernemersklimaat, innovatie en ontwikkeling
De Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra draagt bij aan een zo goed mogelijk ondernemersklimaat, variërend van acceptabele arbeidsvoorwaarden tot veilig en gezond werken op de bouwplaats. Ook stimuleert de Aannemersfederatie innovaties in de sector en de ontwikkeling van opleidings- en scholingsmogelijkheden voor zowel de medewerkers als de ondernemer.

Aangesloten branches

Partner logo Logo-branchorganisatie-Nederlandse-Bond-van-Bemiddelings-en-Uitzendondernemingen
Partner logo Logo ADN
Partner logo Logo-brancheorganisatie-Sociaal-Werk-Nederland
Partner logo logo_vbw_FC_nw2020
Partner logo aannemersfederatie-200×147
Partner logo CLC-VECTA
Partner logo ProVoet_Logo_PMS

Pin It on Pinterest