Sociaal werk wordt uitgevoerd door onder meer jongerenwerkers, ouderenwerkers, sportbuurtcoaches, sociaal raadslieden en maatschappelijk werkers. Door hun bemiddeling en begeleiding kunnen vooral kwetsbare bewoners (weer) meedoen aan de samenleving.

Aangesloten branches

Partner logo aannemersfederatie-200×147
Partner logo Logo-brancheorganisatie-Sociaal-Werk-Nederland
Partner logo ProVoet_Logo_PMS
Partner logo Logo ADN
Partner logo CLC-VECTA
Partner logo logo_vbw_FC_nw2020
Partner logo Logo-branchorganisatie-Nederlandse-Bond-van-Bemiddelings-en-Uitzendondernemingen

Pin It on Pinterest