Vanaf 1 januari 2020 kunnen ondernemers de MKB verzuim-ontzorgverzekering afsluiten. Deze verzekering helpt werkgevers bij het managen van ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en re-integratie van hun medewerkers. De eisen die aan deze verzekering worden gesteld, zijn vastgelegd in een convenant tussen het ministerie van Sociale Zaken, MKB-Nederland en het Verbond van Verzekeraars.

MKB-Nederland wil ondernemers op de hoogte brengen van deze nieuwe verzekering. Daarom lanceerde zij een campagne over de nieuwe verzuim-ontzorgverzekering. Centraal binnen deze campagne staat loondoorbetalingbijziekte.nl, een website waar ondernemers meer informatie vinden over de nieuwe verzekering en zo kunnen bepalen of deze een interessante optie kan zijn.

Daarnaast zijn branche- en regionale organisaties een belangrijke spil in de campagne over de MKB verzuim-ontzorgverzekering. Zij staan dicht bij de ondernemer en zijn hierdoor de aangewezen partij om hun achterban te informeren, adviseren en activeren. Om hen hierbij te helpen, ontwikkelde MKB-Nederland een communicatietoolkit die vrij te benaderen is via loondoorbetalingbijziekte.nl.

Aangesloten branches

Partner logo Logo-brancheorganisatie-Sociaal-Werk-Nederland
Partner logo logo_vbw_FC_nw2020
Partner logo ProVoet_Logo_PMS
Partner logo Logo ADN
Partner logo aannemersfederatie-200×147
Partner logo CLC-VECTA
Partner logo Logo-branchorganisatie-Nederlandse-Bond-van-Bemiddelings-en-Uitzendondernemingen

Pin It on Pinterest

Share This