Disclaimer

Beste lezer,

Het onderstaande is van toepassing op alle pagina’s van loondoorbetalingbijziekte.nl. Door deze pagina’s te raadplegen, stemt u in met deze disclaimer.

Verstrekken informatie 
De gegevens die MKB-Nederland digitaal beschikbaar stelt, hebben als enig doel: het verstrekken van informatie. Maar ondanks de zorg waarmee de inhoud van onze website is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is.

Niet aansprakelijk 
Er kunnen dan ook geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze website of aan informatie waarnaar via de site wordt doorverwezen.
MKB-Nederland aanvaardt ook geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie welke op deze website is samengebracht.

Copyrights
De op deze website afgebeelde gegevens -waaronder inbegrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal en logo’s- zijn eigendom van/of in licentie bij MKB-Nederland en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site.

Lees ook onze privacyverklaring.
Heeft u vragen en/of opmerkingen, neem dan a.u.b. contact met ons op.

Vriendelijke groeten,

Webteam MKB-Nederland