Aangesloten partners

BNL

Koninklijke Bouwend Nederland, de vereniging van bouw- en infrabedrijven, is met ongeveer 4800 aangesloten bouwbedrijven de grootste ondernemersorganisatie in de bouw. De totale bouwsector is goed voor zo’n 9% van het bruto binnenlands product en voor een productie van ruim 70 miljard euro per jaar. Wij verenigen, verbinden en ondersteunen bouw- en infrabedrijven. We werken aan een vitale bouwsector die bouwt aan een duurzame vernieuwing van de leefomgeving. Dit doen we aan de hand van drie kerntaken: belangenbehartiging, brancheontwikkeling en ledenservice.

Belangenbehartiging

Eén van onze kerntaken is belangenbehartiging. In onze contacten met landelijke, provinciale, regionale en lokale overheden proberen we met en voor bouw- en infrabedrijven zodanige randvoorwaarden te scheppen dat zij daarbinnen optimaal kunnen presteren. Ook bevorderen we de bouwproductie onder het motto ‘Nederland is niet af’. De vereniging wordt gezien als een serieuze gesprekspartner die meedenkt over oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Daarnaast behartigen we de belangen van bouw- en infrabedrijven op Europees niveau. We werken daarin nauw samen met onze zusterorganisaties in andere Europese landen die verenigd zijn in het FIEC.

Brancheontwikkeling

We stimuleren de verdere professionalisering van de bouwsector door het aanbieden van programma’s gericht op de bedrijfsvoering van bouwondernemingen. We richten ons daarbij op bewustwording en in toenemende mate ook op ondersteuning van leden bij de toepassing van kennis in het bedrijf. Daarnaast brengen we onze leden in contact met nieuwe markten en bieden we toegang tot externe netwerken.

Ledenservice

We bieden de leden een uitgebreid pakket aan dienstverlenende activiteiten aan, zowel in de vorm van eerste- als tweedelijnsdienstverlening en ledenvoordelen. De dienstverlening speelt zich op alle niveaus binnen de vereniging af: landelijk, regionaal, lokaal en via specialistische vakgroepen. Voorbeelden van individuele dienstverlening zijn Bouwend Nederland Advies (helpdesk cao, juridisch advies en cursussen), tweedelijns advies door onze adviseurs Sociale Zaken en een groot aantal ledenvoordelen, variërend van verzekeringen tot bedrijfskleding. 

Mkb verzuim-ontzorgverzekering

Natuurlijk volgen we alle verzekeringsproducten in de markt en zullen we kritisch beoordelen of er een specifiek product kan worden ontwikkeld dat voldoet aan de randvoorwaarden en rekening houdt met de specifieke wensen en behoeften van onze achterban. Op dit moment bieden we voor onze leden de Mkb verzuim-ontzorgverzekering via Nationale Nederlanden aan. De module Ziekteverzuim mkb uitgebreid van het Verzuimpakket Werkgever is onze beste oplossing voor het mkb. Werkgevers zijn niet alleen voor al hun werknemers goed verzekerd tegen de kosten van loondoorbetaling bij ziekte. Zij ontvangen bovendien de volledige ondersteuning bij de re-integratie van zieke werknemers én een volledige vergoeding van de kosten die nodig zijn om werknemers weer inzetbaar te maken.

Aangesloten branches
Verschillende branches doen mee met de campagne Loondoorbetaling bij Ziekte. Je kunt altijd bij jouw brancheorganisatie terecht voor advies. Sommige branches bieden zelfs een eigen verzekering aan. Wil jij weten hoe jouw brancheorganisatie het geregeld heeft? Klik dan voor meer informatie op de logo’s hieronder.