Aangesloten partners

CLC-VECTA

CLC-VECTA is een overkoepelende branchevereniging die verbindend optreedt over alle groepen, ondernemers en bedrijfsactiviteiten in de evenementenbranche. We helpen ondernemers in hun bedrijfsmatige en individuele ontwikkeling en professionalisering.

Als een werknemer uitvalt door ziekte, krijg je als werkgever met veel wettelijke verplichtingen te maken. Zo ben je wettelijk verplicht het loon maximaal twee jaar door te betalen en moet je je inspannen om de werknemer te laten re-integreren. Ondanks dat het Ziekteverzuim in de live communicatiebranche aanzienlijk lager is dan landelijk gemiddelde, blijft er vraag naar ondersteuning. VNO-NCW en MKB-Nederland hebben samen met het Verbond van Verzekeraars en SZW afspraken gemaakt over een nieuw pakket aan maatregelen. Sinds 1 januari 2020 kunnen werkgevers kiezen voor een MKB-verzuim-ontzorg-verzekering.

Aangesloten branches
Verschillende branches doen mee met de campagne Loondoorbetaling bij Ziekte. Je kunt altijd bij jouw brancheorganisatie terecht voor advies. Sommige branches bieden zelfs een eigen verzekering aan. Wil jij weten hoe jouw brancheorganisatie het geregeld heeft? Klik dan voor meer informatie op de logo’s hieronder.