Heldere afspraken, minder risico

Ondernemers die te maken krijgen met langdurig zieke medewerkers, dragen daarvan de consequenties. Niet alleen is er het financiële risico van de wettelijke loondoorbetalingsverplichting, ondernemers hebben ook uitgebreide (re-integratie)verantwoordelijkheden en -verplichtingen. Maar er zijn nieuwe afspraken gemaakt, die werkgevers ondersteunen! De MKB verzuim-ontzorgverzekering is hier onderdeel van.

Meer over de MKB verzuim-ontzorgverzekering

Financiële risico’s en uitgebreide verplichtingen

De re-integratieverplichtingen voor werkgevers (en werknemers) zijn vastgelegd in de Wet verbetering poortwachter. Mkb-ondernemers hebben lang niet altijd de kennis, ervaring en capaciteit in huis om hun inspanningen hieraan te toetsen. Vaak zijn zij voor het financiële risico wel verzekerd, maar weten zij niet precies wat zij verder aan die polis hebben als er echt iets gebeurt. Hierdoor kunnen ondernemers voor onvoorziene kosten komen te staan, omdat het ingezette re-integratietraject toch niet wordt vergoed. Wilt u dit voorkomen? Zorg dan dat u meer zicht krijgt op de risico’s en de oplossingen. Uw financieel adviseur helpt u graag om tot een passende keuze te komen. Bekijk hier alle mogelijkheden om u voor te bereiden op ziekte van een werknemer.


Wilt u alles goed geregeld hebben?

Vanaf 1 januari 2020 kunnen ondernemers de MKB verzuim-ontzorgverzekering afsluiten. Deze verzekering helpt werkgevers bij het managen van ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en re-integratie van hun medewerkers. De eisen die aan deze verzekering worden gesteld, zijn vastgelegd in een convenant tussen het ministerie van Sociale Zaken, MKB-Nederland en het Verbond van Verzekeraars. Deze verzekering kan voor u een goede optie zijn.

Dit doen andere ondernemers


Aangesloten branches

Partner logo CLC-VECTA
Partner logo aannemersfederatie-200×147
Partner logo Logo-brancheorganisatie-Sociaal-Werk-Nederland
Partner logo Logo-branchorganisatie-Nederlandse-Bond-van-Bemiddelings-en-Uitzendondernemingen

Pin It on Pinterest

Share This