Heldere afspraken, minder risico

Ondernemers die te maken krijgen met langdurig zieke medewerkers, dragen daarvan de consequenties. Niet alleen is er het financiële risico van de wettelijke loondoorbetalingsverplichting, ondernemers hebben ook uitgebreide (re-integratie)verantwoordelijkheden en -verplichtingen. Maar er zijn nieuwe afspraken gemaakt, die werkgevers ondersteunen! De MKB verzuim-ontzorgverzekering is hier onderdeel van.

Financiële risico’s en uitgebreide verplichtingen

De re-integratieverplichtingen voor werkgevers (en werknemers) zijn vastgelegd in de Wet verbetering poortwachter. Mkb-ondernemers hebben lang niet altijd de kennis, ervaring en capaciteit in huis om hun inspanningen hieraan te toetsen. Vaak zijn zij voor het financiële risico wel verzekerd, maar weten zij niet precies wat zij verder aan die polis hebben als er echt iets gebeurt. Hierdoor kunnen ondernemers voor onvoorziene kosten komen te staan, omdat het ingezette re-integratietraject toch niet wordt vergoed. Wilt u dit voorkomen? Zorg dan dat u meer zicht krijgt op de risico’s en de oplossingen. U kunt hiervoor te rade gaan bij uw financieel adviseur.

Wilt u alles goed geregeld hebben?

Vanaf 1 januari 2020 kunnen ondernemers de MKB verzuim-ontzorgverzekering afsluiten. Deze verzekering helpt werkgevers bij het managen van ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en re-integratie van hun medewerkers. De eisen die aan deze verzekering worden gesteld, zijn vastgelegd in een convenant tussen het ministerie van Sociale Zaken, MKB-Nederland en het Verbond van Verzekeraars. Deze verzekering kan voor u een goede optie zijn.

Let op: veel verzekeraars werken met een aantal geselecteerde arbodienstverleners en daarom kan het zijn dat werkgevers die voor dit product kiezen hun huidig arbocontract moeten opzeggen. Raadpleeg hiervoor uw financieel adviseur.
Voor het verzekeringsjaar 2022 ligt de deadline om over te stappen dan op 1 oktober 2021.Loondoorbetaling bij ziekte in beeld

Deze video’s vertellen je meer over de MKB verzuim-ontzorgverzekering en hoe andere ondernemers omgaan met langdurig zieke medewerkers.


Wie bieden de MKB verzuim-ontzorgverzekering aan?

De MKB verzuim-ontzorgpolis is een nieuw product, naast de bestaande verzuimverzekeringen. U kunt overstappen, maar het hóeft niet. Wilt u niet voor onaangename verrassingen komen te staan, dan is het de moeite waard om deze nieuwe verzekering te overwegen.

Bekijk alle aanbieders

Voorvertoning van: Nationale Nederlanden
Voorvertoning van: Aegon
Voorvertoning van: Centraal Beheer
Voorvertoning van: De Goudse Verzekeringen
Voorvertoning van: Avéro Achmea
Voorvertoning van: De Amersfoortse
Voorvertoning van: Sazas

Aangesloten branches

Partner logo ProVoet_Logo_PMS
Partner logo logo_vbw_FC_nw2020
Partner logo aannemersfederatie-200×147
Partner logo CLC-VECTA
Partner logo Logo-branchorganisatie-Nederlandse-Bond-van-Bemiddelings-en-Uitzendondernemingen
Partner logo Logo-brancheorganisatie-Sociaal-Werk-Nederland
Partner logo Logo ADN

Pin It on Pinterest

Share This