(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-K6TF9QV'); Actie ondernemen na een loonsanctie - Loondoorbetaling bij ziekte
Kennisbank

Actie ondernemen na een loonsanctie

In dit artikel gaan we dieper in op wat een loonsanctie precies is, hoe het werkt en welke stappen werkgevers kunnen ondernemen om hier effectief mee om te gaan.

Actie ondernemen na een loonsanctie

Wat is een loonsanctie?

Een loonsanctie is een maatregel die het UWV kan opleggen aan werkgevers die volgens het UWV niet voldoende inspanningen hebben geleverd om de re-integratie van zieke werknemers te bevorderen. Wanneer een werkgever van het UWV te horen krijgt dat de re-integratie-inspanningen ontoereikend zijn, kan een loonsanctie worden opgelegd als reactie hierop.

De essentie van een loonsanctie is tweeledig: 

  1. Ten eerste wordt de werkgever in staat gesteld om gedurende maximaal één jaar extra tijd te besteden aan het sturen van de re-integratie-inspanningen. Dit extra jaar biedt de gelegenheid om de benodigde stappen te ondernemen om de re-integratie van de zieke werknemer op een meer doeltreffende wijze te faciliteren. 
  2. Ten tweede houdt deze maatregel in dat de werkgever gedurende deze verlengde periode ook verplicht is om het loon bij ziekte door te blijven betalen aan de werknemer.

UWV legt één jaar op en de werkgever moet zelf aan de bel trekken als hij meent dat de gebreken zijn hersteld. De werkgever moet dus zelf actie ondernemen om deze gebreken te herstellen en kan dit proces bekorten door een bekortingsverzoek in te dienen.

Bekortingsverzoek en digitalisering

Om de verlengde loondoorbetaling en re-integratieperiode te verkorten, kunnen werkgevers een bekortingsverzoek indienen bij het UWV, zodat de verlengde loondoorbetaling geen 52 weken hoeft te duren. Wanneer en hoe kan bekorting worden aangevraagd

1. Tekortkomingen gerepareerd

Tijdens de verlengde loondoorbetalingsplicht wordt van de werkgever verwacht dat de geconstateerde tekortkomingen worden gerepareerd. Als de reparatie-actie in voldoende mate is uitgevoerd, kan de werkgever schriftelijk om bekorting van de loonsanctie vragen. UWV moet binnen 3 weken na ontvangst van het bekortingsverzoek vaststellen of de tekortkomingen al dan niet zijn gerepareerd. Als het bekortingsverzoek wordt gehonoreerd, stopt de loondoorbetalingsverplichting in beginsel zes weken na uitreiking van de beslissing.

2. Ten minste drie maanden geen mogelijkheden tot werken 

Als de werknemer om medische redenen voor een periode van ten minste drie maanden geen mogelijkheden tot werken zal hebben en het onduidelijk is of hij daarna wel mogelijkheden heeft, kan er om beëindiging van de verlengde loondoorbetalingsverplichting worden gevraagd. Voortzetting van de verlengde loondoorbetalingsverplichting is dan namelijk zinloos, omdat er geen zicht is op de mogelijkheid tot repareren. Een dergelijk verzoek moet vergezeld gaan van een bijgestelde Probleemanalyse en/of bijgesteld Actueel oordeel van de bedrijfsarts. 

3. Onvoldoende meewerken aan re-integratie

De werknemer moet meewerken aan de re-integratie als dit redelijkerwijs van hem kan worden verwacht. Als de werknemer medewerking weigert of onvoldoende medewerking levert, dan wordt van de werkgever verwacht dat hij de benodigde prikkelende maatregelen treft om de werknemer tot medewerking te stimuleren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het aanspreken van de werknemer, het schriftelijk vastleggen van het handelen of nalaten, officieel berispen, opschorten en/ of inhouden van loon en uiteindelijk – in het uiterste geval – overgaan tot (aanzegging) van ontslag. 

Als de werknemer na ‘prikkelende maatregelen’ nog steeds niet meewerkt aan zijn re-integratie, dan kan de werkgever een bekortingsverzoek bij UWV indienen. 

Bezwaar maken tegen loonsanctie

In de praktijk blijkt dat werkgevers soms te lang wachten voordat zij aan de slag gaan met de loonsanctie. Daarom is het van belang dat werkgevers de aangeduide gebreken serieus nemen en aankaarten bij de arbodienst en de bedrijfsarts. Het kan vaak raadzaam zijn om twee parallelle routes te volgen: bezwaar maken tegen de opgelegde loonsanctie en gelijktijdig de geconstateerde tekortkomingen trachten te herstellen.

Bovendien kan het indienen van een bekortingsverzoek een krachtig instrument zijn om de verlengde loondoorbetaling en re-integratieperiode effectief te verkorten. Het is essentieel dat werkgevers niet aarzelen om dit verzoek in te dienen als zij van mening zijn dat de vereiste inspanningen zijn geleverd. Mocht een bekortingsverzoek worden afgewezen, staat het de werkgever vrij om bezwaar te maken tegen deze beslissing en indien nodig opnieuw een bekortingsverzoek in te dienen.

Zie ook: Verlengde loondoorbetaling WIA stopzetten? Dat doet u online | UWV | Werkgevers

Aangesloten branches
Verschillende branches doen mee met de campagne Loondoorbetaling bij Ziekte. Je kunt altijd bij jouw brancheorganisatie terecht voor advies. Sommige branches bieden zelfs een eigen verzekering aan. Wil jij weten hoe jouw brancheorganisatie het geregeld heeft? Klik dan voor meer informatie op de logo’s hieronder.