Kennisbank

Actie ondernemen na een loonsanctie

In dit artikel gaan we dieper in op wat een loonsanctie precies is, hoe het werkt en welke stappen werkgevers kunnen ondernemen om hier effectief mee om te gaan.

Actie ondernemen na een loonsanctie

Wat is een loonsanctie?

Een loonsanctie is een maatregel die het UWV kan opleggen aan werkgevers die volgens het UWV niet voldoende inspanningen hebben geleverd om de re-integratie van zieke werknemers te bevorderen. Wanneer een werkgever van het UWV te horen krijgt dat de re-integratie-inspanningen ontoereikend zijn, kan een loonsanctie worden opgelegd als reactie hierop.

De essentie van een loonsanctie is tweeledig: 

  1. Ten eerste wordt de werkgever in staat gesteld om gedurende maximaal één jaar extra tijd te besteden aan het sturen van de re-integratie-inspanningen. Dit extra jaar biedt de gelegenheid om de benodigde stappen te ondernemen om de re-integratie van de zieke werknemer op een meer doeltreffende wijze te faciliteren. 
  2. Ten tweede houdt deze maatregel in dat de werkgever gedurende deze verlengde periode ook verplicht is om het loon bij ziekte door te blijven betalen aan de werknemer.

UWV legt één jaar op en de werkgever moet zelf aan de bel trekken als hij meent dat de gebreken zijn hersteld. De werkgever moet dus zelf actie ondernemen om deze gebreken te herstellen en kan dit proces bekorten door een bekortingsverzoek in te dienen.

Bekortingsverzoek en digitalisering

Om de verlengde loondoorbetaling en re-integratieperiode te verkorten, kunnen werkgevers een bekortingsverzoek indienen bij het UWV. Dit verzoek houdt in dat de werkgever aannemelijk moet maken dat hij inmiddels de benodigde stappen heeft ondernomen om de re-integratie-inspanningen te verbeteren. Voorheen was dit proces gebonden aan schriftelijke verzoek, gericht aan de Afdeling WIA.

Echter, vanaf 10 augustus is er een positieve ontwikkeling voor werkgevers: het bekortingsverzoek kan nu digitaal worden ingediend. Deze modernisering van het proces vergemakkelijkt de communicatie tussen werkgevers en het UWV, en stelt werkgevers in staat om op een efficiëntere manier te reageren op de opgelegde loonsanctie.

Bezwaar maken tegen loonsanctie

In de praktijk blijkt dat werkgevers soms te lang wachten voordat zij aan de slag gaan met de loonsanctie. Daarom is het van belang dat werkgevers de aangeduide gebreken serieus nemen en aankaarten bij de arbodienst en de bedrijfsarts. Het kan vaak raadzaam zijn om twee parallelle routes te volgen: bezwaar maken tegen de opgelegde loonsanctie en gelijktijdig de geconstateerde tekortkomingen trachten te herstellen.

Bovendien kan het indienen van een bekortingsverzoek een krachtig instrument zijn om de verlengde loondoorbetaling en re-integratieperiode effectief te verkorten. Het is essentieel dat werkgevers niet aarzelen om dit verzoek in te dienen als zij van mening zijn dat de vereiste inspanningen zijn geleverd. Mocht een bekortingsverzoek worden afgewezen, staat het de werkgever vrij om bezwaar te maken tegen deze beslissing en indien nodig opnieuw een bekortingsverzoek in te dienen.

Zie ook: Verlengde loondoorbetaling WIA stopzetten? Dat doet u online | UWV | Werkgevers

Aangesloten branches
Verschillende branches doen mee met de campagne Loondoorbetaling bij Ziekte. Je kunt altijd bij jouw brancheorganisatie terecht voor advies. Sommige branches bieden zelfs een eigen verzekering aan. Wil jij weten hoe jouw brancheorganisatie het geregeld heeft? Klik dan voor meer informatie op de logo’s hieronder.