Interview

Mensen die zo ziek zijn, wil je niet lastig vallen

Jansen Techniek uit Putten maakt machines voor de voedselverwerkende industrie. In de afgelopen vijf jaar verdubbelde het bedrijf naar meer dan vijftig medewerkers. Ondanks de snelle groei heerst er nog steeds de sfeer van een familiebedrijf: de werkethos is hoog, het kortdurende verzuim minimaal, en mensen kennen elkaar goed. Toch drukken enkele langdurige en ernstige ziektegevallen op de verzuimcijfers. Directeur Ria Jansen en bedrijfsleider Gijsbert Doppenberg vertellen hoe zij, als werkgever, hierop worden aangesproken, terwijl de medische oorzaak voor de uitval niets met het werk te maken heeft. 

Mensen die zo ziek zijn, wil je niet lastig vallen

Toeten noch blazen

“Wij werden voor het eerst met langdurig verzuim geconfronteerd, toen iemand die al twintig jaar bij ons werkte, kanker kreeg”, vertelt Ria Jansen. “Als werkgever leef je mee en wil je vooral helpen, maar tegelijkertijd kom je in een mallemolen van wet- en regelgeving terecht. We wisten die eerste keer van toeten noch blazen. Na de ziekmelding kwamen we direct in contact met de arbodienst, en gelukkig heeft de casemanager ons toen in het hele verhaal meegenomen. Zo’n vast aanspreekpunt is ontzettend belangrijk, omdat je anders echt niet weet wat je wel en niet, of op welk moment moet doen. Wat we vooral leerden, is dat het ontzettend veel tijd kost om dit goed op de rit te krijgen.” 

Privacy-proof

Gijsbert Doppenberg is binnen het bedrijf degene die de contacten met de zieke medewerker en de arbodienst onderhoudt, het plan van aanpak opstelt en de re-integratie begeleidt: “De casemanager heeft alle stappen met ons doorlopen. Zij hielp ons onder meer met tips om het plan van aanpak AVG-proof op te stellen. In verband met de privacy mag je bijvoorbeeld niet vastleggen dat iemand een herniaoperatie ondergaat, maar moet je spreken van ‘een medische behandeling’. Als werkgever kennen wij onze mensen goed en weten wij wat er speelt. Het voelt heel onnatuurlijk als je dat niet mag benoemen, omdat je dan door de Autoriteit Persoonsgegevens op de vingers kan worden getikt. Inmiddels beheers ik die terminologie wel. Na verloop van tijd word je helaas ervaringsdeskundige.” 

De tijd als vijand

Gijsbert vervolgt: “Waar wij vooral moeite mee hebben is het tweede spoor; dat je na één jaar ziekteverzuim verplicht bent om de re-integratie buiten het eigen bedrijf te onderzoeken. Je moet je voorstellen dat zo’n medewerker vecht voor zijn herstel en zijn terugkeer, en dat hij tegelijkertijd gedwongen wordt om zijn rol op de arbeidsmarkt te onderzoeken, om na te denken over opleidingen en sollicitaties. Dat kan heel contraproductief werken. Mensen zijn dan geneigd meer te doen dan zij op dat moment eigenlijk aankunnen, omdat die grens van 24 maanden als een zwaard van Damocles boven hun hoofd hangt. De angst dat zij niet mogen terugkeren in hun functie kan zelfs het herstel belemmeren. De tijd wordt dan hun vijand, en dat is psychisch enorm belastend. Mensen die zo ziek zijn, wil je helemaal niet belasten met een papierwinkel. Zij hebben al meer dan genoeg aan hun hoofd. Als werkgever moet je echter voldoen aan de inspanningsverplichting, anders loop je het risico dat je nóg een jaar lang het loon moet doorbetalen, mocht de medewerker na 24 maanden alsnog niet hersteld zijn.”

Gelijk op de stoep

Ria Jansen besluit: “We hebben gedurende de eerste twintig jaar maar één langdurig zieke collega gehad. Verder deden we praktisch geen beroep op onze verzuimverzekering. Pas in de afgelopen twee jaar kregen we te maken met meerdere langdurige ziektegevallen, die overigens geen van alle werkgerelateerd waren. Toch stond gelijk de verzekeraar op de stoep om met ons te praten over wat we konden doen om het verzuimpercentage naar beneden te krijgen. Je wordt dan aangesproken op je werkgeverschap, terwijl deze ziektes ‘van het leven zelf’ zijn. En als dank voor al je inzet – voor het  ondersteunen en begeleiden van de werknemer en voor alle tijd en zorg die je hebt besteed aan de bijkomende papierwinkel – krijg je een premieverhoging onder je neus geschoven. Vanuit onze ervaring zou ik andere ondernemers willen wijzen op het belang van een goede arbodienst en een kundige casemanager. Zij kunnen je helpen aan een duidelijk stappenplan, zodat je niet allerlei informatie uit verschillende bronnen bij elkaar hoeft te sprokkelen. Je kunt het verzuimbeleid en de bedrijfscultuur nog zo goed op orde hebben, slechts één langdurig ziekteverzuim kan het beeld enorm verstoren.” 

De nieuwe MKB verzuim-ontzorgverzekering biedt nóg meer inhoudelijke ondersteuning dan reguliere verzekeringsproducten (zoals bovengenoemd), omdat de verzekeraar een casemanager aanstelt die de regie voert over het re-integratieproces. Zo helpt de casemanager bij het maken van het plan van aanpak voor re-integratie en regelt en begeleidt hij de interventies die de bedrijfsarts heeft voorgesteld. Geen zorgen over de loonsancties die het UWV zou kunnen opleggen; de verzekeraar neemt deze over. 

www.jansentechniek.nl

Aangesloten branches
Verschillende branches doen mee met de campagne Loondoorbetaling bij Ziekte. Je kunt altijd bij jouw brancheorganisatie terecht voor advies. Sommige branches bieden zelfs een eigen verzekering aan. Wil jij weten hoe jouw brancheorganisatie het geregeld heeft? Klik dan voor meer informatie op de logo’s hieronder.