Kennisbank

Premiekorting Aof biedt verlichting voor kleine werkgevers

Goed nieuws voor kleine werkgevers. Vanaf 1 januari 2022 krijg je korting op de premie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof). Ook de grens tussen kleine en (middel)grote werkgevers verschuift. Je komt voor deze premiekorting in aanmerking als jouw gemiddelde jaarlijkse loonsom vanaf 2020 maximaal € 882.000 bedraagt.

Premiekorting Aof biedt verlichting voor kleine werkgevers

Uit onderzoek is gebleken dat kleine werkgevers de re-integratieverplichting disproportioneel vinden en dat grote werkgevers meer mogelijkheden zien om aan deze verplichtingen te voldoen. Met de premiekorting wil het kabinet kleine werkgevers financieel tegemoetkomen in de risico’s die zij dragen voor de loonbetaling en re-integratie van zieke werknemers. Op deze manier krijgen kleine werkgevers wat meer financiële mogelijkheden om aan de verplichtingen te kunnen voldoen. Hiervoor wordt door het Rijk jaarlijks € 450 miljoen uitgetrokken.

Premiekorting voor meer solidariteit

Kleine werkgevers krijgen dus een lagere premielast en de grens tussen kleine en (middel)grote werkgevers wordt opgerekt: van 10 naar 25 maal het jaarlijkse gemiddelde premieplichtige loon per werknemer. Per saldo betekent dit dat de Aof-premie voor kleine werkgevers met ongeveer 1procentpunt daalt.

Nieuwe premie automatisch berekend

Als kleine werkgever hoef je de premiekorting niet aan te vragen of zelf uit te rekenen. Kleine werkgevers krijgen automatisch de lage premie, hier hoef je zelf dus niets voor te doen. Je kunt deze premiekorting gebruiken om een verzuimverzekering af te sluiten. Deze verzekering dekt het financiële risico van loondoorbetaling bij ziekte af. De meeste verzekeraars helpen je bovendien bij de verplichtingen en taken rondom loondoorbetaling bij ziekte. Minder risico dus, zonder extra geld kwijt te zijn aan het afdekken ervan.

Aof-premie in 2022

De Aof-premie betreft in 2022 géén basispremie voor alle werkgevers en is gedifferentieerd in een Aof-premie voor kleine werkgevers 5.49% (tot en met 25x gemiddeld premieplichtig loon) en grotere werkgevers 7.05% (loonsom groter dan 25x gemiddeld premieplichtig loon). Deze loongrenzen zijn hiermee gelijkgetrokken aan de Whk-verdeling klein/middelgrote en grotere werkgevers.

Aangesloten branches
Verschillende branches doen mee met de campagne Loondoorbetaling bij Ziekte. Je kunt altijd bij jouw brancheorganisatie terecht voor advies. Sommige branches bieden zelfs een eigen verzekering aan. Wil jij weten hoe jouw brancheorganisatie het geregeld heeft? Klik dan voor meer informatie op de logo’s hieronder.