(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-K6TF9QV'); Voorwaarden voor de no-riskpolis - Loondoorbetaling bij ziekte
Geen categorie

Voorwaarden voor de no-riskpolis

Hieronder vind je per situatie welke voorwaarden er gelden voor de no-riskpolis (bron: UWV.nl).

WAO- of WAZ-uitkering

Heeft de werknemer bij het begin van zijn dienstverband een WAO- of WAZ-uitkering, of heeft hij in de vijf jaren daarvoor nog gehad, dan geldt de no-riskpolis als hij arbeidsongeschikt wordt binnen 5 jaar na de start van dit dienstverband.

WIA-uitkering

De werknemer die bij het begin van zijn dienstverband een WIA-uitkering geniet en binnen 5 jaar na de start van het dienstverband uitvalt, of, de werknemer die na toekenning van de WIA-uitkering bij jou in dienst blijft (‘herplaatsing’) en dit binnen 5 jaar na de start van de WIA-uitkering uitvalt, valt onder de beschermende werking van de no-riskpolis. 

WIA-aanvraag afgewezen (‘35min’)

De aanvraag om een WIA-uitkering is afgewezen omdat hij niet (voldoende) arbeidsongeschikt te achten is. In de afwijzingsbrief van UWV staat dat de no-riskpolis geldt bij aangaan van een nieuw dienstverband dat start binnen 5 jaar na de afloop van de wachttijd. De no-riskpolis geldt als hij ziek wordt binnen 5 jaar na de start van dit (nieuwe) dienstverband.

Wajong-uitkering

De werknemer die een Wajong-uitkering heeft of (ooit) heeft gehad, of hij die op grond van de Wajong hulp bij zijn werk had, valt onder de no-riskpolis. Ook als de Wajong-aanvraag is afgewezen omdat UWV niet kon vaststellen dat de werknemer langdurig niet kon werken is de no-riskpolis van toepassing.

WSW-dienstverband, WIW-baan of ID-baan

De no-riskpolis geldt in bepaalde bijzondere situaties. Meer informatie over deze specifieke situatie is hier te vinden op de website van UWV.

Doelgroepregister

De no-riskpolis geldt als de werknemer na 1 januari 2015 bij jou in dienst is gekomen en is opgenomen in het zogenaamde doelgroepregister. Dit register kun je raadplegen via mijnuwv.nl. Meer informatie over het doelgroepregister is hier op de website van UWV te vinden. 

Scholingsbelemmeringen

De no-riskpolis geldt als de werknemer vanwege ziekte of handicap problemen heeft (of heeft gehad) bij het volgen van onderwijs, en hij binnen 5 jaar na afloop van het onderwijs bij jou in dienst komt. De no-riskpolis geldt als hij ziek wordt binnen 5 jaar na de start van dit dienstverband.

WW-uitkering

Via deze compensatieregeling (artikel 29d van de Ziektewet) kun je voor voormalig langdurig werkloze werknemers een Ziektewetuitkering aanvragen als aan twee voorwaarden wordt voldaan:

  • De werknemer is tussen 1 januari 2018 en 1 januari 2020 bij jou gaan werken.
  • Hij is geboren vóór 1 januari 1962.


Je krijgt dan na 13 weken arbeidsongeschiktheid compensatie van UWV als hij aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • Hij kwam vanuit een WW-uitkering bij jou in dienst.
  • Hij ontving die WW-uitkering langer dan 52 weken (perioden waarin hij minder dan vier weken heeft gewerkt telt UWV niet mee).

Aangesloten branches
Verschillende branches doen mee met de campagne Loondoorbetaling bij Ziekte. Je kunt altijd bij jouw brancheorganisatie terecht voor advies. Sommige branches bieden zelfs een eigen verzekering aan. Wil jij weten hoe jouw brancheorganisatie het geregeld heeft? Klik dan voor meer informatie op de logo’s hieronder.