Artikel, Kennisbank

Wat is een WIA-uitkering?

Als je langdurig ziek bent en niet meer in staat bent om te werken, kan het zijn dat je in aanmerking komt voor een uitkering op basis van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Om deze uitkering aan te vragen, moet je een WIA-aanvraag indienen bij het UWV.

Wat is een WIA-uitkering?

Voor wie is de WIA?

De WIA is bedoeld voor werknemers die door ziekte of gebrek gedeeltelijk of volledig arbeidsongeschikt zijn geworden. Arbeidsongeschiktheid betekent dat je door medische beperkingen niet meer in staat bent om je eigen werk te doen of ander passend werk te vinden. De WIA voorziet in een inkomen als vervanging van het loon dat je misloopt door arbeidsongeschiktheid.

De WIA kijkt naar inkomensverlies

De WIA kijkt naar inkomensverlies. Het gaat er dus niet om hoe ziek je bent, maar hoeveel je met je beperking(en) nog kunt verdienen en hoe groot de inkomensdaling is ten opzichte van wat je eerst verdiende. Daarbij kijkt de WIA naar gangbaar werk in plaats van passend werk. 

Hoe werkt de WIA-aanvraag?

Om een WIA-uitkering aan te vragen, moet je eerst voldoen aan bepaalde voorwaarden:

  • Je moet minimaal 104 weken (twee jaar) ziek zijn;
  • Je kunt niet binnen 26 weken herstellen;
  • Je bent voor minder dan 65% in staat om te werken.

Zodra je aan deze voorwaarden voldoet, kun je een WIA-aanvraag indienen bij het UWV. Dit kun je online doen via de website van het UWV of per post. Bij de aanvraag moet je verschillende documenten en gegevens meesturen, zoals medische rapporten en informatie over je werkverleden.

Wat gebeurt er na de WIA-aanvraag?

Nadat je de WIA-aanvraag hebt ingediend, zal het UWV de mate van arbeidsongeschiktheid  beoordelen. Ze zullen onder andere kijken naar:

  • De ernst van je medische beperkingen;
  • De mate waarin je nog kunt werken;
  • Het soort werk dat je nog kunt doen;
  • Of er nog mogelijkheden zijn tot re-integratie.

Op basis van deze beoordeling zal het UWV beslissen of je recht hebt op een WIA-uitkering en zo ja, welke uitkeringssituatie op jou van toepassing is. Er zijn verschillende uitkeringssituaties mogelijk, zoals een loongerelateerde uitkering, een loonaanvullingsuitkering of een vervolguitkering.

UWV bepaalt niet welke soort uitkering je krijgt, maar dat volgt uit de wet, je arbeidsverleden en de mate waarin je je restverdiencapaciteit benut.

Hoe lang duurt het voordat ik uitslag krijg?

Het kan enige tijd duren voordat je uitslag krijgt op je WIA-aanvraag. Het UWV heeft wettelijk gezien 8 weken de tijd om een beslissing te nemen, maar in de praktijk kan dit langer duren. Het is belangrijk om geduldig te zijn en eventueel contact op te nemen met UWV als het te lang duurt.

Wat als mijn aanvraag wordt afgewezen?

Als je WIA-aanvraag wordt afgewezen, heb je de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen bij het UWV. Dit moet binnen 6 weken na ontvangst van de afwijzing gebeuren. Het UWV zal dan opnieuw naar je situatie kijken en een herbeoordeling uitvoeren.

Conclusie

De WIA-aanvraag is een belangrijke stap voor werknemers die langdurig ziek zijn en niet meer kunnen werken. Door het indienen van een WIA-aanvraag bij het UWV kun je in aanmerking komen voor een uitkering die je inkomen vervangt tijdens arbeidsongeschiktheid. Zorg ervoor dat je voldoet aan de voorwaarden en dien alle benodigde documenten in om een snelle beoordeling van je aanvraag mogelijk te maken.

Aangesloten branches
Verschillende branches doen mee met de campagne Loondoorbetaling bij Ziekte. Je kunt altijd bij jouw brancheorganisatie terecht voor advies. Sommige branches bieden zelfs een eigen verzekering aan. Wil jij weten hoe jouw brancheorganisatie het geregeld heeft? Klik dan voor meer informatie op de logo’s hieronder.