Artikel, Kennisbank

Bekijk het webinar van loondoorbetaling bij ziekte

Op 21 april 2022 hebben VNO-NCW en MKB-Nederland een webinar georganiseerd over loondoorbetaling bij ziekte, de MKB Verzuim-ontzorgverzekering en de twee sporen van re-integratie. Wat houdt een verzuimverzekering precies in en wat betekent het om zo’n verzekering af te nemen? En hoe kun je zo goed mogelijk omgaan met de twee sporen van re-integratie als je te maken krijgt met één of meerdere werknemers die uitvallen?

Bekijk het webinar van loondoorbetaling bij ziekte

Sprekers:

 • Ronald de Snoo – Moderator
 • Antoine Reijnders – Beleidsadviseur bij het Verbond van Verzekeraars
 • Jeffrey van Gils – Specialist Employee Benefits bij Meijers, namens Adfiz
 • Paul Lammerts – Jurist Bezwaar en Beroep en werkgeversadviseur
 • Liedeke Klaassen – Verzuimcoach Mutsaerts verzekeringen & pensioen

Kijk hier het webinar terug!

Timetable:

 • 3:00 start webinar
 • 4:00 voorstellen sprekers
 • 5:50 MKB-VOV
 • 14:50 In de praktijk 
 • 38:50 Wet Verbetering Poortwachter (jaar 1)
 • 55:20 Spoor 2 (jaar 2)


Lessons learned

Wat zijn de belangrijkste lessen die uit het webinar gehaald kunnen worden?

Antoine Reijnders:

De verzuim ontzorgverzekering heeft als centrale doel dat werkgevers optimaal ‘ontzorgd’ worden bij de uitvoering van hun wettelijke verantwoordelijkheden en niet verrast worden door bijvoorbeeld apart af te sluiten dienstverlening en in de premie.

Het betreft een vrijwillige verzekering die naast bestaande producten in ‘het schap staat’. Deze verzekering is poortwachterproof, dit betekent dat de verzekeraar een eventuele loonsanctie aan de werkgever vergoedt als deze de adviezen van de bedrijfsarts en verzekeraar heeft opgevolgd.

Jeffrey van Gils:

De MKB verzuim-ontzorgverzekering is meer dan alleen een dekking voor de loondoorbetaling bij ziekte. Bij een MKB verzuim-ontzorg­verzekering ben je als werkgever in ieder geval zeker van extra ontzorging op het gebied van verzuimbegeleiding en re-integratie. De MKB verzuim-ontzorg­verzekering sluit goed aan bij werkgevers die de regie rondom verzuim uit handen willen geven en maximaal begeleid willen worden als een werknemer arbeidsongeschikt is.

Een onafhankelijk casemanager helpt je de re-integratieverplichtingen uit de Wet verbetering poortwachter uit te voeren om zo een loonsanctie te voorkomen. Ook vergoedt de verzekeraar interventiekosten die bijdragen aan een snellere re-integratie van jouw zieke werknemer. De verzekeraar werkt samen met een aantal vaste arbodienstverleners. Zij stellen daarbij eisen aan elkaar om de uitvoering van de MKB verzuim-ontzorgverzekering tot een succes te maken!

Liedeke Klaassen:

Zorg als werkgever dat je de werkwijzer poortwachter kent. Deze vind je hier:
https://www.uwv.nl/werkgevers/brochures/werkwijzer-poortwachter.aspx

Op de website van UWV is nog veel meer informatie te vinden. Belangrijk is dat de werkgever samen met de zieke werknemer regelmatig het plan van aanpak bespreekt en eventueel bijstelt. Uit dit document moet blijken welke stappen er in de re-integratie gezet zijn. Dossiervorming is erg belangrijk.

Daarnaast is het contact met je arbodienst belangrijk. Zoek afstemming met de casemanager en bedrijfsarts en zorg dat je hen tijdig (binnen 1 week) informeert dat er een werknemer ziek is.

Paul Lammerts:

Als een zieke werknemer na 1 jaar nog niet volledig aan het werk is, is het tijd om het Plan van aanpak te evalueren. Hiervoor kun je het formulier ‘(Eerstejaars)evaluatie’ gebruiken, te vinden op de website van UWV. Na deze evaluatie kun je met dit formulier mogelijk ook het Plan van aanpak bijstellen.

Let op: zodra het erop lijkt dat hervatting binnen jouw eigen bedrijf niet meer mogelijk is (ook niet in aangepast eigen werk of in ander werk), help je de werknemer bij het vinden van werk bij een andere werkgever. Dit is het zogenaamde tweede spoor. Behalve als de werknemer ‘geen benutbare mogelijkheden’ heeft (dat oordeel is aan de bedrijfsarts) dient deze begeleiding uiterlijk te starten als jouw werknemer 52 weken ziek is en er geen concreet uitzicht is op daadwerkelijk hervatting in jouw eigen organisatie.

Men spreekt hierbij van een ‘tweesporenbeleid’: zolang het dienstverband bestaat, ben je verplicht om een werknemer in jouw organisatie te herplaatsen als zich daar (alsnog) een gelegenheid toe doet, óók als hij inmiddels wordt begeleid bij het vinden van ander werk. Bij onvoldoende re-integratie-inspanningen kan UWV een zogenaamde loonsanctie opleggen, zodat je de vastgestelde gebreken in de re-integratiebegeleiding kunt herstellen. Als je van mening bent dat je alsnog voldoende hebt gedaan aan re-integratie, dan kun je een bekortingsverzoek bij UWV indienen.

Meer en gedetailleerde informatie jouw uw re-integratieverplichtingen vind je in de Werkwijzer Poortwachter (versie 1 juni 2021) en de Quick Start bij de Werkwijzer Poortwachter, beide te vinden op UWV.nl. Bij vragen over re-integratie kun je ook contact opnemen met de werkgeverstelefoon van UWV: 088 – 898 92 95.

Aangesloten branches
Verschillende branches doen mee met de campagne Loondoorbetaling bij Ziekte. Je kunt altijd bij jouw brancheorganisatie terecht voor advies. Sommige branches bieden zelfs een eigen verzekering aan. Wil jij weten hoe jouw brancheorganisatie het geregeld heeft? Klik dan voor meer informatie op de logo’s hieronder.