(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-K6TF9QV'); Wijziging regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar
Artikel, Kennisbank

Wijziging regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft besloten dat de Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar (ook voor vangnetters zonder werkgever) wordt gewijzigd. Wat houdt deze wijziging precies in?

Wijziging regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar

Ministeriële wijziging

De ministeriële wijziging van de Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar houdt in dat de werkgever én werknemer hun visie moeten geven op het re-integratietraject tijdens het opstellen van het plan van aanpak, het bijstellen daarvan en de eerstejaarsevaluatie. Hierdoor wordt de rol van de werknemer tijdens de loondoorbetalingsperiode verstevigd en zijn de werkgever en werknemer meer betrokken bij het re-integratieproces.

Ook bij vangnetters zonder werkgever wordt hun visie aan het gezamenlijke plan van aanpak toegevoegd. 

Wat betekent dit precies?

De werkgever is samen met de werknemer verantwoordelijk voor het re-integratieproces. Als er sprake is van dreigend langdurig verzuim, vraagt de werkgever de bedrijfsarts of arbodienst uiterlijk in de zesde ziekteweek een oordeel te geven over de zieke werknemer. Als blijkt dat het ziekteverzuim langdurig is, legt de werkgever een re-integratiedossier aan. 

Onderdeel hiervan is het plan van aanpak. In het plan van aanpak staan de activiteiten die ondernomen gaan worden, de doelstellingen en de termijnen waarbinnen die doelstellingen naar verwachting kunnen worden bereikt.

Het plan van aanpak stelt de werkgever op in overeenstemming met de werknemer. Dit betekent dat er een belangrijke rol voor de werknemer is neergelegd bij het opstellen van het plan van aanpak. De werknemer verleent ook medewerking aan het re-integratieverslag dat moet worden meegestuurd naar UWV bij de WIA-aanvraag. 

Een werknemer heeft door de wijziging nu zelf ook de gelegenheid om zijn oordeel te geven op de onderdelen van het re-integratieverslag. In aanvulling hierop is aan deze regeling toegevoegd dat de werkgever en de werknemer hun visie over de re-integratie geven bij het opstellen van het plan van aanpak, het bijstellen daarvan en de eerstejaarsevaluatie. 

Wat is het doel van deze wijziging?

Het doel van deze wijziging is het bevorderen van het gesprek over de re-integratie waardoor de betrokkenheid van werkgever en werknemer wordt vergroot en de re-integratie succesvol is. Zo is het mogelijk dat een werkgever en werknemer mogelijkheden zien in ander passend werk als het eigen werk niet geschikt is en kunnen zij daar afspraken over maken.

Daarnaast kunnen een werkgever en werknemer twijfels hebben over het advies van de bedrijfsarts of hier verschillend over denken. Als deze situatie zich voordoet, is het aan de werkgever en werknemer om te bespreken of een second opinion bij een andere bedrijfsarts of een deskundigenoordeel bij UWV aan de orde is. Het is belangrijk dat deze zaken besproken worden, zodat niets een succesvolle re-integratie in de weg staat.

Hoe zit dat precies met vangnetters zonder werkgever?

Voor een vangnetter zonder werkgever geldt dat hij bij ziekte aanspraak maakt op een Ziektewetuitkering, uitbetaald door UWV op grond van de Ziektewet. Bij vangnetters zonder werkgever moet worden gedacht aan zieke uitzendkrachten, zieke werklozen en werknemers van wie het tijdelijke contract is afgelopen. UWV is samen met de vangnetter verantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding en re-integratie.

In de Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar voor vangnetters zonder werkgever wordt de visie van de vangnetter zonder werkgever aan het gezamenlijke plan van aanpak toegevoegd.

Ook heeft de vangetter de mogelijkheid om zonder werkgever zijn oordeel over het re-integratieverslag te geven. Door deze wijziging wordt het voor UWV, die de vangnetter ondersteunt bij de inschakeling in arbeid, inzichtelijk hoe de vangnetter naar zijn re-integratie kijkt. 

Mogelijk ziet de vangnetter (on)mogelijkheden waar UWV in de ondersteuning over in gesprek kan gaan met de vangnetter. Deze wijziging bevordert het gesprek tussen UWV en de werknemer met een Ziektewetuitkering.

Aangesloten branches
Verschillende branches doen mee met de campagne Loondoorbetaling bij Ziekte. Je kunt altijd bij jouw brancheorganisatie terecht voor advies. Sommige branches bieden zelfs een eigen verzekering aan. Wil jij weten hoe jouw brancheorganisatie het geregeld heeft? Klik dan voor meer informatie op de logo’s hieronder.