Artikel, Kennisbank

Dit houdt de Wet Verbetering Poortwachter in

Volgens de Wet Verbetering Poortwachter zijn werknemers minimaal twee jaar verantwoordelijk voor de re-integratie in het geval van een zieke werknemer (als het dienstverband niet eerder afloopt). De wet verlangt dat de werkgever en werknemer zich samen met de arbodienst en bedrijfsarts inspannen om de werknemer zo snel weer aan het werk te laten gaan. Dit begint al in de eerste week waarin de werknemer ziek is. 

Dit houdt de Wet Verbetering Poortwachter in

Bron afbeelding

Vanaf het moment dat jouw werknemer zich heeft ziekgemeld, begint de verantwoordelijkheid voor de verzuimbegeleiding. De eerste weken kan het nog zijn dat de werknemer weer beter wordt. Is er na zes weken nog geen zicht op herstel? Dan stelt de bedrijfsarts een probleemanalyse op. Twee weken later stel je samen met de werknemer een plan van aanpak op en begint het traject. 

Van jou als werkgever wordt verwacht dat je gedurende de looptijd van de ziekte de re-integratiemogelijkheden blijft evalueren en bijstellen. Zo is het belangrijk om een re-integratieverslag op te stellen.

De inspanningen voor het eerste jaar in het kort:

 • 1e week: de werknemer moet na de eerste ziektedag worden gemeld bij de bedrijfsarts of arbodienst.
 • 6e week: bij dreigend langdurig verzuim moet de bedrijfsarts of arbodienst uiterlijk na zes weken een probleemanalyse maken. Waarom kan de werknemer niet werken, wat zijn de mogelijkheden tot herstel en wanneer kan hij het werk weer hervatten?
 • 8e week: binnen acht weken stelt de werkgever samen met de werknemer een Plan van Aanpak (PvA) op als onderdeel van het re-integratiedossier. 
 • Langdurig verzuim: als er langdurig verzuim dreigt houdt de werkgever een re-integratiedossier bij waarin staat wat het verloop van de ziekte is en welke activiteiten ondernomen zijn om de werknemer weer aan het werk te krijgen. 
 • Elke zes weken: de werkgever moet de voortgang elke zes weken met de werknemer bespreken. 
 • Casemanager: de werkgever kiest samen met de werknemer een casemanager die de uitvoering van het plan van aanpak begeleidt en controleert. 
 • 42e week: de werkgever moet de werknemer ziekmelden bij het UWV. 

Doe de scan om je eigen kosten te berekenen

Doe de scan

Dit houdt de Wet Verbetering Poortwachter in

De inspanningen voor het tweede jaar in het kort:

 • Tussen week 46 en 52: als de werknemer langdurig ziek blijft, vindt een eerstejaarsevaluatie plaats. Werkgever en werknemer evalueren samen het eerste ziektejaar en stellen vast wat ze in het tweede ziektejaar gaan doen.
 • 80e week: als de werknemer na 20 maanden nog niet volledig werkt, stellen de werkgever en werknemer samen een re-integratieverslag op met daarin de gemaakte afspraken en concrete resultaten. 
 • 87e week: als de werknemer nog steeds niet volledig aan het werk is, ontvangt de werknemer een WIA-formulier van het UWV. Het UWV beoordeelt vervolgens het re-integratieverslag en voert een WIA-keuring uit. Als een werknemer 35% of meer arbeidsongeschikt is, start de WIA-uitkering. Bij minder dan 35% arbeidsongeschiktheid heeft de werknemer mogelijk recht op WW of een bijstandsuitkering.
 • 93e week: inleveren re-integratieverslag 
 • Aanpassing werk of werkplek: het kan zijn dat de werkgever aanpassingen moet doen aan het werk of de werkplek van de werknemer. 

Dit zijn behoorlijke inspanningen en werkgevers hebben niet altijd de juiste kennis, ervaring en capaciteit in huis om dit goed te begeleiden. Gelukkig bestaan er verzekeringen waarbij je ondersteuning kunt krijgen bij deze re-integratie. Lees hier meer over

Meer weten over loondoorbetaling bij ziekte?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuws en ontwikkelingen rondom loondoorbetaling bij ziekte.

De met een * gemarkeerde velden zijn verplicht

Meer weten over loondoorbetaling bij ziekte?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuws en ontwikkelingen rondom loondoorbetaling bij ziekte.

met een * gemarkeerde velden zijn verplicht

Voornaam
Achternaam
E-mail *
Toestemming *
 
Please don’t insert text in the box below!
Dit houdt de Wet Verbetering Poortwachter in

Bron tekst: https://www.uwv.nl/werkgevers/Images/quick-start.pdf & https://www.uwv.nl/werkgevers/brochures/werkwijzer-poortwachter.aspx

Aangesloten branches
Verschillende branches doen mee met de campagne Loondoorbetaling bij Ziekte. Je kunt altijd bij jouw brancheorganisatie terecht voor advies. Sommige branches bieden zelfs een eigen verzekering aan. Wil jij weten hoe jouw brancheorganisatie het geregeld heeft? Klik dan voor meer informatie op de logo’s hieronder.