(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-K6TF9QV'); Het belang van voldoende re-integratie-inspanningen
Kennisbank

Het belang van voldoende re-integratie-inspanningen

Het belang van voldoende re-integratie-inspanningen

MKB verzuim-ontzorgverzekering (MKB VOV)

De MKB VOV is een redelijk nieuw product op de verzekeringsmarkt dat naast de bestaande verzekeringsproducten is geïntroduceerd. De eisen die aan deze verzekering worden gesteld, zijn vastgelegd in een convenant tussen het ministerie van Sociale Zaken, MKB-Nederland en het Verbond van Verzekeraars. Verschillende verzekeraars bieden de MKB VOV aan.

Het grootste voordeel is dat niet alleen de kosten voor loondoorbetaling volledig zijn meeverzekerd, maar ook de re-integratiekosten. Bij de meeste verzuimverzekeringen betaalt de verzekeraar hier deels aan mee, maar is dat geen 100%. Omdat dit bij de MKB VOV wél zo is, komt dat de snelheid van de re-integratie ten goede. Het re-integratietraject kan sneller ingezet worden als een werkgever weet dat dit traject volledig vergoed wordt. 

Verzekeraars werken samen met vaste arbodiensten 

Daarnaast biedt de MKB VOV meer inhoudelijke ondersteuning dan reguliere verzekeringsproducten, omdat de verzekeraar een casemanager aanstelt die de regie voert over het re-integratieproces en de verzuimbegeleiding. 

Voor de verzuimbegeleiding werken veel verzekeraars samen met een aantal geselecteerde arbodienstverleners. Hierdoor is de werkgever die de MKB VOV heeft afgenomen veelal verplicht om de diensten van (een van) deze arbodienst(en) te gebruiken. 

Hierbij is het belangrijk dat de werkgever alle adviezen en voorschriften van de arbodienst(en), de bedrijfsarts en/of de casemanager opvolgt. Dit zijn adviezen en voorschriften over preventie en re-integratie van de arbeidsongeschikte werknemer. 

Je hebt nog steeds verplichtingen als werkgever

Het is dus niet zo dat je als werkgever niets meer hoeft te doen als je de MKB VOV hebt afgenomen en er sprake is van een zieke werknemer. Wel maak je het jezelf gemakkelijker. De ondersteuning die je krijgt is namelijk zo maximaal mogelijk. De casemanager helpt je bij alle wet- en regelgeving, de stappen die je moet zetten en kan veel van je overnemen. Maar je blijft zelf altijd de eindverantwoordelijke als werkgever.

Poortwachtertoets na 2 jaar

Na 2 jaar doet het UWV een ‘Poortwachtertoets’. Met deze toets beoordeelt UWV of de werkgever voldoende heeft gedaan om zijn werknemer te laten re-integreren. Blijkt uit de Poortwachtertoets dat de werkgever onvoldoende re-integratieactiviteiten heeft uitgevoerd? Dan krijgt hij een loonsanctie. 

Als de werkgever zich aan de voorwaarden heeft gehouden, dan betalen verzekeraars deze loonsanctie. De verzekeraars die het product aanbieden hebben elk hun eigen productvoorwaarden, maar deze voldoen allemaal aan de voorwaarden die zijn opgenomen in het convenant. Dat is door een onafhankelijke commissie getoetst. Mocht een product niet (meer) voldoen, dan kan een werkgever hierover een klacht indienen. 

Aangesloten branches
Verschillende branches doen mee met de campagne Loondoorbetaling bij Ziekte. Je kunt altijd bij jouw brancheorganisatie terecht voor advies. Sommige branches bieden zelfs een eigen verzekering aan. Wil jij weten hoe jouw brancheorganisatie het geregeld heeft? Klik dan voor meer informatie op de logo’s hieronder.