Artikel, Kennisbank

Loonsanctie gekregen? Ga voor bekorting!

Het uitgangspunt van de wet WIA is wat een zieke werknemer ondanks zijn of haar gezondheidsproblemen nog wel kan én wat hij of zij daarmee kan verdienen. Voorafgaand aan de beoordeling van het recht op uitkering voert UWV een zogenaamde poortwachterstoets uit: heeft de werkgever voldoende re-integratie-inspanningen geleverd?

Loonsanctie gekregen? Ga voor bekorting!

Als UWV tot de conclusie komt dat er onvoldoende re-integratie-inspanningen zijn geleverd – bijvoorbeeld omdat er kansen bij de eigen werkgever (spoor 1) zijn gemist of als er niet, te laat of verkeerd is gezocht naar mogelijkheden bij een andere werkgever (spoor 2) – dan kan UWV een zogenaamde loonsanctie opleggen. De beoordeling van het recht op uitkering wordt dan opgeschort en de loondoorbetalingsverplichting en de ontslagbescherming van de werkgever worden met maximaal 52 weken verlengd. 

In de loonsanctie-beslissing is beschreven wat verkeerd is gegaan. Na reparatie van de gebreken kan de werkgever een bekortingsverzoek bij UWV indienen, zodat de verlengde loondoorbetaling geen 52 weken hoeft te duren. Wanneer en hoe kan bekorting worden aangevraagd

Doe de scan om je eigen kosten te berekenen

Doe de scan

Loonsanctie gekregen? Ga voor bekorting!

1. Tekortkomingen gerepareerd

Tijdens de verlengde loondoorbetalingsplicht wordt van de werkgever verwacht dat de geconstateerde tekortkomingen worden gerepareerd. Als de reparatie-actie in voldoende mate is uitgevoerd, kan de werkgever schriftelijk om bekorting van de loonsanctie vragen. UWV moet binnen 3 weken na ontvangst van het bekortingsverzoek vaststellen of de tekortkomingen al dan niet zijn gerepareerd. Als het bekortingsverzoek wordt gehonoreerd, stopt de loondoorbetalingsverplichting in beginsel zes weken na uitreiking van de beslissing.

2. Ten minste drie maanden geen mogelijkheden tot werken 

Als de werknemer om medische redenen voor een periode van ten minste drie maanden geen mogelijkheden tot werken zal hebben en het onduidelijk is of hij daarna wel mogelijkheden heeft, kan er om beëindiging van de verlengde loondoorbetalingsverplichting worden gevraagd. Voortzetting van de verlengde loondoorbetalingsverplichting is dan namelijk zinloos, omdat er geen zicht is op de mogelijkheid tot repareren. Een dergelijk verzoek moet vergezeld gaan van een bijgestelde Probleemanalyse en/of bijgesteld Actueel oordeel van de bedrijfsarts. 

3. Onvoldoende meewerken aan re-integratie

De werknemer moet meewerken aan de re-integratie als dit redelijkerwijs van hem kan worden verwacht. Als de werknemer medewerking weigert of onvoldoende medewerking levert, dan wordt van de werkgever verwacht dat hij de benodigde prikkelende maatregelen treft om de werknemer tot medewerking te stimuleren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het aanspreken van de werknemer, het schriftelijk vastleggen van het handelen of nalaten, officieel berispen, opschorten en/ of inhouden van loon en uiteindelijk – in het uiterste geval – overgaan tot (aanzegging) van ontslag. 

Als de werknemer na ‘prikkelende maatregelen’ nog steeds niet meewerkt aan zijn re-integratie, dan kan de werkgever een bekortingsverzoek bij UWV indienen. 

Vraag bekorting schriftelijk aan

Alleen de werkgever kan een bekorting van de verlengde loondoorbetalingsverplichting bij UWV aanvragen. Het verzoek moet schriftelijk bij UWV worden ingediend, bij dezelfde WIA-afdeling van UWV te Amsterdam. De beoordeling van een bekortingsverzoek is overigens procedureel en inhoudelijk gelijk aan de reguliere re-integratietoets. 

Oneens met een afwijzing van het bekortingsverzoek? Bezwaar is mogelijk

Als het bekortingsverzoek wordt afgewezen door UWV, kan de werkgever in bezwaar gaan. Onderaan in de afwijzende beslissing van UWV staat vermeldt waar en hoe je bezwaar kunt indienen.

Meer weten over loondoorbetaling bij ziekte?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuws en ontwikkelingen rondom loondoorbetaling bij ziekte.

De met een * gemarkeerde velden zijn verplicht

Meer weten over loondoorbetaling bij ziekte?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuws en ontwikkelingen rondom loondoorbetaling bij ziekte.

met een * gemarkeerde velden zijn verplicht

Voornaam
Achternaam
E-mail *
Toestemming *
 
Please don’t insert text in the box below!
Loonsanctie gekregen? Ga voor bekorting!

Aangesloten branches
Verschillende branches doen mee met de campagne Loondoorbetaling bij Ziekte. Je kunt altijd bij jouw brancheorganisatie terecht voor advies. Sommige branches bieden zelfs een eigen verzekering aan. Wil jij weten hoe jouw brancheorganisatie het geregeld heeft? Klik dan voor meer informatie op de logo’s hieronder.