Kennisbank

Naar een andere werkgever: het tweede spoor

Het tweede spoor betreft de inspanningen om iemand buiten de eigen organisatie te laten re-integreren. Dit traject kan naast, of in plaats van spoor 1 (re-integratie bij de eigen werkgever) worden ingezet. MKB-ondernemingen hebben doorgaans minder diversiteit aan functies in huis. Vaak hebben zij maar één type werk, waardoor het lastig is om iemand binnen het eigen bedrijf een alternatief te bieden. Dan zijn zij dus aangewezen op spoor 2, maar om verschillende redenen verloopt dit traject vaak moeizaam. 

Naar een andere werkgever: het tweede spoor

Kleine werkgevers hebben meestal wel íets geregeld op arbo- en verzuimgebied, maar voor spoor 2 hebben zij doorgaans geen vaste dienstverlening ingekocht. Dat betekent dat zij alsnog de portemonnee moeten trekken om hiervoor begeleiding te regelen. Wat ook meespeelt, is dat er een ‘ontvangende’ werkgever nodig is die de werknemer een kans wil bieden, ondanks het ziekteverleden. Ook dat is geen sinecure. Veel werkgevers doen een beroep op hun bestaande netwerk om zo’n kans te creëren, maar daarbuiten weten zij amper nieuwe wegen te bewandelen. 

In de MKB verzuim-ontzorgverzekering is de dienstverlening voor het tweede spoor inbegrepen. Er hangt dus geen extra prijskaartje aan voor werkgevers. De casemanager kent diverse ingangen tot de arbeidsmarkt en kijkt met een bredere blik. Hij is deskundig in het inschatten van de voorkeuren en mogelijkheden van de werknemer, en kan daardoor bijvoorbeeld ook bepalen of er aanvullende scholing nodig is. Met die expertise als basis heeft een spoor 2 traject meer kans van slagen, en dat is zowel voor de werkgever als de werknemer goed nieuws.  

Lees meer over de voordelen van de nieuwe MKB verzuim-ontzorgverzekering

De nieuwe MKB verzuim-ontzorgverzekering biedt nóg meer inhoudelijke ondersteuning dan reguliere verzekeringsproducten (zoals bovengenoemd), omdat de verzekeraar een casemanager aanstelt die de regie voert over het re-integratieproces. Zo helpt de casemanager bij het maken van het plan van aanpak voor re-integratie en regelt en begeleidt hij de interventies die de bedrijfsarts heeft voorgesteld. Geen zorgen over de loonsancties die het UWV zou kunnen opleggen; de verzekeraar neemt deze over.
Bekijk hier de belangrijkste kenmerken van de verzekering.

Aangesloten branches
Verschillende branches doen mee met de campagne Loondoorbetaling bij Ziekte. Je kunt altijd bij jouw brancheorganisatie terecht voor advies. Sommige branches bieden zelfs een eigen verzekering aan. Wil jij weten hoe jouw brancheorganisatie het geregeld heeft? Klik dan voor meer informatie op de logo’s hieronder.