Kennisbank

Wat is een no-riskpolis?

Voor sommige werknemers met een beperking, een ziekteverleden of een grote afstand tot de arbeidsmarkt (de zogenoemde ‘doelgroep banenafspraak’) geldt de no-riskpolis. Als zo’n werknemer binnen een bepaalde periode na de indiensttreding uitvalt, betaalt de werkgever weliswaar het loon door, maar worden deze loonkosten (deels) gecompenseerd met een ziektewetuitkering. Bovendien wordt de WGA-premie in zo’n geval niet verhoogd. 

Wat is een no-riskpolis?

Het UWV beslist of iemand al dan niet onder de no-riskpolis valt, maar de werknemer moet dit zelf aangeven bij de werkgever. In de praktijk blijkt dat veel MKB-ondernemers niet eens op de hoogte zijn van de no-riskpolis, laat staan dat zij weten voor welke werknemer deze wel of niet opgaat. Grotere organisaties slaan dit doorgaans op met een vinkje in hun HR-systeem, maar kleine werkgevers besteden hun salarisadministratie vaak uit en dan komt dit vaak niet ter sprake. 

De casemanager van de verzuim-ontzorgpolis zal meestal deze vraag (laten) stellen aan de werknemer. Hij waakt dus niet alleen over het hele proces, maar zorgt ook dat de uitgangspositie voor iedereen duidelijk is, zodat de werkgever een beroep kan doen op de compensatieregelingen die op de situatie van toepassing zijn. 

Lees meer over de voordelen van de nieuwe MKB verzuim-ontzorgverzekering

Aangesloten branches
Verschillende branches doen mee met de campagne Loondoorbetaling bij Ziekte. Je kunt altijd bij jouw brancheorganisatie terecht voor advies. Sommige branches bieden zelfs een eigen verzekering aan. Wil jij weten hoe jouw brancheorganisatie het geregeld heeft? Klik dan voor meer informatie op de logo’s hieronder.