Kennisbank

Regeldruk bij bedrijven door re-integratie zieke werknemers

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft op 13 augustus 2023 het rapport 'MKB Indicatorenbedrijven' uitgebracht. Dit rapport gaat over de regeldruk in zes sectoren: winkelambacht, horeca, retail, metaalsector, bouw en voedingsmiddelenindustrie.

Regeldruk bij bedrijven door re-integratie zieke werknemers

Een van die knelpunten is volgens het rapport het re-integratieproces van zieke werknemers in bedrijven. De regeldruk ligt dan voornamelijk bij verschillende verplichtingen die werkgevers hebben tijdens die re-integratieproces. Waaronder:

  • aansluiten bij een arbodienst
  • re-integreren van de zieke werknemer
  • loondoorbetaling
  • ontslag bij re-integratie

Zo geven bedrijven aan dat ze afhankelijk zijn van arbodiensten – waar ze zich verplicht bij moeten aansluiten – wat kosten met zich meebrengt en waardoor ze de controle uit handen moeten geven. Dat terwijl werkgevers zelf verantwoordelijk blijven voor de re-integratie. Daarnaast vinden ze de kosten voor het re-integratieproces te hoog. Dat is niet alleen voor het doorbetalen van het loon, maar ook voor opvangen van taken die blijven liggen.

Een ander punt dat uit het rapport naar voren komt is dat bedrijven knelpunten ervaren met UWV. Zo vinden ze het niet duidelijk wat er precies in een dossier opgenomen moet worden en hoe deze worden beoordeeld.

Lees hier het volledige rapport.

MKB Verzuim-ontzorgverzekering

Mede om deze redenen hebben MKB-Nederland, het ministerie van SZW en het Verbond van Verzekeraars eind 2018 afspraken gemaakt over de loondoorbetalingsplicht bij ziekte. Als uitvloeisel van die afspraken is er sinds januari 2020 de MKB verzuim-ontzorgverzekering (VOV), die het financiële risico van ziekte opvangt en waarbij gecertificeerde professionals de re-integratie- en andere verplichtingen van de ondernemer overnemen.

De MKB Verzuim-ontzorgverzekering is een verzekering waarbij niet alleen de loondoorbetaling, maar ook de re-integratie wordt vergoed. Als een werknemer ziek wordt krijg je volledige ondersteuning bij de re-integratie en betaalt de verzekeraar het loon door.

De polis is Poortwachterproof: als ondernemers de adviezen van de professional opvolgen, kunnen ze niet meer geconfronteerd worden met onverwachte loonsancties. Dat risico ligt dan bij de verzekeraar.

Bron: Oval

Aangesloten branches
Verschillende branches doen mee met de campagne Loondoorbetaling bij Ziekte. Je kunt altijd bij jouw brancheorganisatie terecht voor advies. Sommige branches bieden zelfs een eigen verzekering aan. Wil jij weten hoe jouw brancheorganisatie het geregeld heeft? Klik dan voor meer informatie op de logo’s hieronder.