Kennisbank

Hoe vermijd je zware administratieve lasten bij langdurige ziekte?

Als een werknemer lang ziek dreigt te zijn, moet een plan van aanpak worden opgesteld. Hierin brengen werkgever en werknemer samen in kaart wat nodig is voor het herstel, wie daarbij kan ondersteunen, welke werkzaamheden eventueel hervat kunnen worden en waar dat dan kan. Wanneer het UWV bij de evaluatie van het plan concludeert dat er onvoldoende integratie-inspanningen zijn gepleegd, kan de werkgever alsnog een loonsanctie tegemoet zien. Dat betekent dat hij maximaal nog 52 weken extra het loon moet doorbetalen.

Hoe vermijd je zware administratieve lasten bij langdurige ziekte?

Zo’n plan van aanpak legt dus een behoorlijke administratieve druk op de werkgever. Het kost enerzijds veel tijd om zich goed in de materie te verdiepen, en anderzijds veel geld als hij ervoor kiest om het plan uit te besteden aan een externe partij. Daarbij zijn veel MKB-ondernemers soms alleen verzekerd voor de loonschade, en niet voor alle re-integratiekosten. Dit maakt het financiële plaatje nog complexer en ongunstiger. 

Om MKB-ondernemers hierin te ontlasten, voorziet de MKB verzuim-ontzorgverzekering in een casemanager. Deze is volledig thuis in de materie en weet precies aan welke eisen het plan van aanpak voor de re-integratie moet voldoen dat de werkgever en werknemer moeten maken. De casemanager neemt de administratieve kant van het plan van aanpak zoveel mogelijk over. Dit betekent echter niet dat de werkgever zijn handen ervan af kan trekken. Zowel werkgever als werknemer blijven bij het plan betrokken en leggen zich toe op de overeengekomen afspraken. Zij hoeven echter niet meer na te denken over de manier waarop dit beschreven, ingevuld en verantwoord wordt. 

Lees meer over de voordelen van de nieuwe MKB verzuim-ontzorgverzekering

Aangesloten branches
Verschillende branches doen mee met de campagne Loondoorbetaling bij Ziekte. Je kunt altijd bij jouw brancheorganisatie terecht voor advies. Sommige branches bieden zelfs een eigen verzekering aan. Wil jij weten hoe jouw brancheorganisatie het geregeld heeft? Klik dan voor meer informatie op de logo’s hieronder.