Kennisbank

Is de MKB Verzuim-ontzorgverzekering duurder dan andere verzuimverzekeringen?

De wettelijke verplichtingen en financiële risico’s rondom ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en re-integratie zijn voor veel MKB-ondernemers een zware last en vormen voor sommige bedrijven een belemmering om personeel aan te nemen. In samenwerking met onder andere MKB-Nederland is daarom een pakket aan maatregelen samengesteld om deze last te verminderen. De MKB verzuim-ontzorgverzekering (MKB VOV) is daar een belangrijk onderdeel van. 

Is de MKB Verzuim-ontzorgverzekering duurder dan andere verzuimverzekeringen?

HET ONTSTAAN VAN DE MKB VOV

Het ministerie van Sociale Zaken, MKB-Nederland en het Verbond van Verzekeraars hebben een convenant gesloten waarin de belangrijkste kenmerken van deze nieuwe verzekering zijn vastgelegd. De MKB VOV biedt ondernemers meer duidelijkheid, minder financiële risico’s en meer deskundige ondersteuning bij alle dienstverlening rondom ziekteverzuim en re-integratie.  

Steeds meer werkgevers raken ervan overtuigd dat de MKB VOV een fijn verzekeringsproduct is. Het is een redelijk nieuw product op de verzekeringsmarkt dat naast de bestaande verzekeringsproducten is geïntroduceerd. Een financieel adviseur vertelt je graag meer over de voordelen en of deze ook op jouw situatie van toepassing zijn. Alle erkende MKB verzuim-ontzorgverzekeringen dragen hetzelfde label. Hierdoor weet je zeker dat de polis voldoet aan de afspraken die in het convenant zijn vastgelegd. 


KORTING OP DE AOF-PREMIE

De MKB VOV is onderdeel van een maatregelenpakket waarmee de risico’s voor kleine ondernemers worden beperkt. Een andere maatregel zorgt ervoor dat kleinere werkgevers lagere kosten hebben wat betreft ‘arbeidsongeschiktheid’. Per 1 januari 2022 krijgen bedrijven tot 25 medewerkers namelijk een financiële tegemoetkoming voor loondoorbetaling van het tweede ziektejaar. Deze premiekorting is bedoeld om kleine werkgevers wat meer financiële mogelijkheden te geven om dit goed te regelen.

RE-INTEGRATIEKOSTEN MEEGEREKEND

De MKB VOV biedt de meeste financiële zekerheid. Het grootste voordeel is dat niet alleen de kosten voor loondoorbetaling, maar ook de re-integratiekosten volledig zijn meeverzekerd. Bij de meeste verzuimverzekeringen betaalt de verzekeraar hier deels aan mee, maar is dat geen 100%. Omdat dit bij de MKB VOV wél zo is, komt dat de snelheid van de re-integratie ten goede. Het re-integratietraject kan sneller ingezet worden als een werkgever weet dat dit traject volledig vergoed wordt.

Daarnaast biedt de MKB VOV meer inhoudelijke ondersteuning dan reguliere verzekeringsproducten, omdat de verzekeraar een casemanager aanstelt die de regie voert over het re-integratieproces. Zo helpt de casemanager bij het maken van het plan van aanpak voor re-integratie en regelt en begeleidt hij de interventies die de bedrijfsarts heeft voorgesteld. Bovendien hoef je je geen zorgen meer te maken over de loonsancties die het UWV zou kunnen opleggen, omdat de verzekeraar deze overneemt. Voorwaarde is dan wel dat je de adviezen van de bedrijfsarts en jouw casemanager nauwkeurig opvolgt.

Je hoeft niet extra te betalen voor de casemanager. Deze is inbegrepen in de prijs van de verzekering. De casemanager voert de regie over het re-integratietraject, om jouw langdurig zieke medewerker zo snel en zo goed mogelijk te begeleiden. De casemanager vertelt je precies wat er van je wordt verwacht en welke stappen je moet ondernemen om het re-integratieproces te bevorderen. 

HOGERE PREMIE

Een MKB VOV is over het algemeen iets duurder dan een reguliere verzuimverzekering, omdat er meer dienstverlening en garanties worden geboden. Ook heb je te maken met een uitgebreid pakket aan arbodienstverlening, dus je abonnement voor die arbodienst kan wat hoger uitvallen. Hoewel dit verhoudingsgewijs iets hoger ligt, krijg je er als ondernemer veel voor terug. Je krijgt zo volledig mogelijke re-integratiebegeleiding en de interventievergoeding* is 100%. Hier zit geen plafond aan.

Ten opzichte van andere traditionele verzuimverzekeringen, ligt de premie van de MKB VOV echter niet extreem veel hoger. De premie die je voor de MKB VOV betaalt, is onder andere afhankelijk van jouw bedrijf, de sector waarin je actief bent en de verzekeraar waar je voor kiest. Ook het eigen verzuim telt mee, al is het effect hiervan op de premie bij deze verzekeringsvorm gebonden aan een maximum. Dit zorgt ervoor dat de premie stabiel blijft, ook als er een keer veel ziekteverzuim in het bedrijf is.

*Interventies zijn de activiteiten tijdens de re-integratie die de terugkeer van de werknemer in het eigen of ander passend werk bespoedigen.

JE HEBT NOG STEEDS VERPLICHTINGEN ALS WERKGEVER

Het is niet zo dat je als werkgever niets meer hoeft te doen als je de MKB VOV als verzuimverzekering hebt afgenomen. Wel maak je het jezelf gemakkelijker. De ondersteuning die je krijgt is namelijk zo maximaal mogelijk. De casemanager helpt je bij alle wet- en regelgeving, de stappen die je moet zetten en kan veel van je overnemen. Maar je blijft zelf altijd de eindverantwoordelijke als werkgever.

HOE KUN JE OVERSTAPPEN OP DE MKB VOV?

Heb je al een verzuimverzekering afgesloten? Dan kun je met je financieel adviseur in gesprek gaan of zelf de afweging maken of je wilt overstappen op de MKB VOV. Je kunt deze verzekering ook rechtstreeks bij een aantal verzekeraars afsluiten. Als je wilt overstappen, houd er dan rekening mee dat veel verzekeraars werken met een aantal geselecteerde arbodienstverleners. Dit betekent dat je mogelijk je huidige contract moet opzeggen. Veel contracten hebben een opzegtermijn van drie maanden.

Voor het verzekeringsjaar 2023 is de deadline om over te stappen in dat geval dus 1 oktober 2023. Afgezien daarvan kun je je op elk moment in het jaar laten adviseren over de inkomensrisico’s van jouw onderneming en besluiten om de MKB VOV af te sluiten. Een financieel adviseur of rechtstreekse verzekeraar zal met jou bepalen wat het meest logische overstapmoment is, zeker je als werkgever al te maken hebt met een zieke werknemer. 

Aangesloten branches
Verschillende branches doen mee met de campagne Loondoorbetaling bij Ziekte. Je kunt altijd bij jouw brancheorganisatie terecht voor advies. Sommige branches bieden zelfs een eigen verzekering aan. Wil jij weten hoe jouw brancheorganisatie het geregeld heeft? Klik dan voor meer informatie op de logo’s hieronder.