Artikel, Kennisbank

De no-riskpolis: een waardevolle regeling! 

Voor sommige werknemers met een beperking, een ziekteverleden of een grote afstand tot de arbeidsmarkt (de zogenoemde ‘doelgroep banenafspraak’) geldt de no-riskpolis. Als zo’n werknemer binnen een bepaalde periode na de indiensttreding uitvalt, betaalt de werkgever weliswaar het loon door, maar worden deze loonkosten (deels) gecompenseerd met een ziektewetuitkering. Bovendien wordt de WGA-premie in zo’n geval niet verhoogd. 

De no-riskpolis: een waardevolle regeling! 

No-riskpolis

Omdat de no-riskpolis een waardevol re-integratie-instrument is, loont het de moeite  om te onderzoeken of je werknemers onder de beschermende werking van de no-riskpolis vallen. Wat zijn nu die voorwaarden precies? En hoe weet je of iemand aan de voorwaarden voldoet?

In artikel 29b en artikel 29d van de Ziektewet is de zogenoemde no-riskpolis te vinden. De no-riskpolis heeft tot doel werkgevers te stimuleren een dienstverband aan te gaan met mensen die problemen ondervinden bij het aangaan en behouden van betaald werk. Op grond van deze wetsartikelen keert UWV desgevraagd en onder bepaalde voorwaarden ziekengeld aan jou als werkgever uit, waarmee het arbeidsperspectief van bepaalde doelgroepen wordt vergroot.

Voor werknemers met een no-riskpolis ligt de hoogte van de compensatie door UWV in het eerste ziektejaar tussen de 70% en 100% van het dagloon. De precieze hoogte hangt af van de hoogte van het loon dat je verplicht moet doorbetalen bij ziekte. In het tweede ziektejaar is de uitkering niet hoger dan 70% van het dagloon.

Let op: De loondoorbetalingsverplichting bij ziekte blijft ook in geval van arbeidsongeschiktheid van no-riskgevallen bestaan — dit zolang het dienstverband duurt en maximaal twee jaar — maar jij als werkgever krijgt daarvoor compensatie van UWV. Voor zieke no-riskdossiers gelden de normale regels van de Wet verbetering poortwachter. Bij onvoldoende re-integratie-inspanningen kan UWV een loonsanctie opleggen, dit zónder compensatie in het derde ziektejaar.

Bekijk hier per situatie welke voorwaarden er gelden voor de no-riskpolis (bron: UWV.nl).

Hoe weet je of iemand aan de voorwaarden voldoet?

De werknemer is verplicht om de werkgever eerlijk antwoord geven op jou vraag of een van de bepalingen genoemd in artikel 29b of 29d (zie voorwaarden hierboven) van de Ziektewet van toepassing is.

Let op: Die plicht tot eerlijk antwoord geven bestaat pas als hij minimaal twee maanden bij jou in dienst is. Dit betekent niet dat je mag vragen naar het ziekte- of uitkeringsverleden van je werknemers. Je mag alleen vragen óf artikel 29b of 29d van de Ziektewet (de no-riskpolis) mogelijk van toepassing is.

Tip: Omdat werknemers zelf vaak ook niet bekend zijn met de no-riskpolis, doe je er verstandig aan om de bovenstaande voorwaarden altijd aan je werknemer(s) uit te leggen. Maak bijvoorbeeld een brief of een website en vraag na het geven van die uitleg aan je werknemer of hij aan één (of meer) van de genoemde voorwaarden voldoet. Als je werknemer met een ‘Ja’ of een ‘Misschien’ antwoord, dan kun je de betreffende werknemer vragen om een machtiging in te vullen. Met die getekende machtiging kun je bij UWV uitvragen of de no-riskstatus van toepassing is. Hier vind je meer informatie over de machtiging en de procedure.

Kortom: Leg uit, stel de juiste vragen, werk met een machtiging en controleer het doelgroepregister.

Doe de scan om je eigen kosten te berekenen

Doe de scan

De no-riskpolis: een waardevolle regeling! 

Tijdig ziekmelden bij UWV

Belangrijk om te weten is ook dat UWV niet ambtshalve tot uitkering van het ziekengeld overgaat. Je moet zelf bij UWV aankloppen voor uitbetaling van het ziekengeld. Doe dat bij voorkeur online via Digipoort of de Verzuimmelder van UWV.

Let op: Het is belangrijk dat je de ziekteaangifte binnen de termijn van 6 weken doet, omdat een te late aanvraag je een boete opleveren.  

Tip: Kom je pas later achter de no-riskstatus van uw medewerker? Dan loont het meestal tóch de moeite om een melding te doen bij UWV en om het ziekengeld te claimen. UWV mag namelijk met terugwerkende kracht van maximaal één jaar de no-riskcompensatie uitkeren. Belangrijk om te weten is dat als UWV ziekengeld heeft uitbetaald, de eventuele WGA-lasten niet aan jou als (grote of middelgrote*) werkgever mogen worden doorberekend. Dit heeft een kostenbesparend effect op je gedifferentieerde premie voor de Werkhervattingskas*.

Loonkostenvoordeel

Behalve compensatie van UWV voor de loondoorbetaling bij ziekte en premievoordelen voor de Werkhervattingskas, kun je bij het aangaan (of het in dienst houden) van een werknemer voor wie de no-riskpolis geldt een loonkostenvoordeel krijgen. Per 1 januari 2018 is er recht op een maximumbedrag á 6.000 euro per jaar, dit gedurende maximaal drie jaar. Uitbetaling van het voordeel vindt één keer per jaar (achteraf) plaats door de Belastingdienst. 

Let op: De doelgroepverklaring die je nodig hebt om het loonkostenvoordeel bij de belasting aan te vragen moet je uiterlijk binnen drie maanden na aangaan (of herplaatsing) aanvragen bij UWV. Na ontvangst van de doelgroepverklaring kun je de indicatie ‘LKV’ in de aangifte loonheffingen op ‘ja’ zetten. De doelgroepverklaring moet je bewaren bij de loonaangifte. De doelgroepverklaring kan de werknemer aanvragen óf kun je als werkgever aanvragen met een machtiging van de werknemer.

Tot slot: Let op met privacy 

Als je te maken krijgt met een zieke werknemer is het van belang om de privacyregels in acht te nemen. Er gelden namelijk strikte regels voor het vragen naar en verwerken van gezondheidsgegevens. Een schending van de privacyregels kan leiden tot een fikse boete van de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit wil je natuurlijk niet. Extra voorzichtigheid is hierbij dus van belang. In dit artikel leggen we uit hoe het zit met privacy en zieke medewerkers.

*Kleine werkgevers (zie dit artikel) betalen een sectorale premie en géén gedifferentieerde premie voor de Werkhervattingskas.

Meer weten over loondoorbetaling bij ziekte?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuws en ontwikkelingen rondom loondoorbetaling bij ziekte.

De met een * gemarkeerde velden zijn verplicht

Meer weten over loondoorbetaling bij ziekte?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuws en ontwikkelingen rondom loondoorbetaling bij ziekte.

met een * gemarkeerde velden zijn verplicht

Voornaam
Achternaam
E-mail *
Toestemming *
 
Please don’t insert text in the box below!
De no-riskpolis: een waardevolle regeling! 


Aangesloten branches
Verschillende branches doen mee met de campagne Loondoorbetaling bij Ziekte. Je kunt altijd bij jouw brancheorganisatie terecht voor advies. Sommige branches bieden zelfs een eigen verzekering aan. Wil jij weten hoe jouw brancheorganisatie het geregeld heeft? Klik dan voor meer informatie op de logo’s hieronder.