Verzekering met ondersteuning

Met deze verzekering wordt de loondoorbetaling vergoed en krijg je gedeeltelijke ondersteuning bij re-integratie. Wel kan het zijn dat niet alles hiervoor vergoed wordt.

Voordelen

  • Je betaalt voorspelbare kosten voor de verzuimverzekering, met en zonder een landurig zieke werknemer  
  • Als een werknemer langdurig ziek wordt heb je geen kosten voor de loondoorbetaling  
  • Als een werknemer langdurig ziek wordt krijg je gedeeltelijke ondersteuning bij re-integratie 
  • Je kunt zelf kiezen voor het type ondersteuning bij re-integratie 
  • Je kunt advies krijgen over de regelgeving en administratieve plichten 

Nadelen

  • Je betaalt ook als een werknemer niet langdurig ziek wordt
  • Als een werknemer ziek wordt, is het mogelijk dat je nog kosten moet betalen voor re-integratie
  • Je bent zelf verantwoordelijk voor de administratieve plichten 

4 opties om je voor te bereiden op een zieke werknemer

Is de MKB Verzuim-ontzorgverzekering iets voor jou?

Eind 2018 hebben MKB-Nederland, het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Verbond van Verzekeraars afspraken gemaakt over de loondoorbetalingsplicht bij ziekte. Hieruit is de MKB Verzuim-ontzorgverzekering ontstaan. Het is een verzekering waarbij niet alleen de loondoorbetaling, maar ook de re-integratie volledig wordt vergoed. Daarnaast nemen gecertificeerde professionals de re-integratieverplichtingen en andere verplichtingen over.  

Aangesloten branches

Loondoorbetaling bij ziekte -
Loondoorbetaling bij ziekte -