Verzekering zonder ondersteuning

Wil jij je wel verzekeren tegen loondoorbetaling, maar de re-integratie zelf regelen? Dan is deze optie iets voor jou.

Voordelen

  • Je betaalt voorspelbare kosten voor de verzuimverzekering, met en zonder een langdurig zieke werknemer 
  • Als een werknemer langdurig ziek wordt heb je geen kosten voor de loondoorbetaling
  • Als een werknemer wel ziek is heb je de re-integratie volledig in eigen hand. Zo kun je dit zelf uitvoeren of inkopen 

Nadelen

  • Je betaalt ook verzekeringspremie als een werknemer niet langdurig ziek wordt 
  • Je hebt kosten voor de re-integratie als een werknemer langdurig ziek is 
  • Je hebt kennis nodig van regelgeving en re-integratieverantwoordelijkheden en verplichtingen 
  • Je bent zelf verantwoordelijk voor de administratieve plichten of moet deze apart inkopen 

4 opties om je voor te bereiden op een zieke werknemer

Is de MKB Verzuim-ontzorgverzekering iets voor jou?

Eind 2018 hebben MKB-Nederland, het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Verbond van Verzekeraars afspraken gemaakt over de loondoorbetalingsplicht bij ziekte. Hieruit is de MKB Verzuim-ontzorgverzekering ontstaan. Het is een verzekering waarbij niet alleen de loondoorbetaling, maar ook de re-integratie volledig wordt vergoed. Daarnaast nemen gecertificeerde professionals de re-integratieverplichtingen en andere verplichtingen over.  

Aangesloten branches

Loondoorbetaling bij ziekte -
Loondoorbetaling bij ziekte -