Kennisbank

De kosten van een langdurig zieke werknemer

Een langdurig zieke medewerker kan u als werkgever veel geld kosten. Natuurlijk wilt u weten hóe veel dan precies. Daarom vindt u hieronder een overzicht van kosten waar u op kunt rekenen met onder aan het artikel een totaalbedrag. Deze bedragen zijn een gemiddelde. Exacte kosten van een zieke medewerker zijn afhankelijk van uw situatie, denk aan de cao of het arbeidscontract, het aantal uren dat uw zieke medewerker normaal gesproken werkt en het gemak waarmee u een vervanger vindt.

De kosten van een langdurig zieke werknemer

Doe de scan om je eigen kosten te berekenen

Doe de scan

De kosten van een langdurig zieke werknemer

Loondoorbetaling

Gemiddelde kosten per dag: € 153

Als uw medewerker ziek is, bent u – tenzij uw medewerker in aanmerking komt voor de Ziektewet-uitkering – verplicht om de eerste twee jaar het loon door te betalen.

Het eerste jaar betaalt u uw medewerker minimaal zeventig procent van het loon. Dit dient minimaal het minimumloon te zijn. Is het bedrag minder? Dan moet u de loonbetaling aanvullen tot dit minimum. Het exacte percentage dat u het eerste jaar doorbetaalt, is vastgelegd in de cao of in het arbeidscontract. Meestal staat daarin dat u het eerste ziektejaar honderd procent van het loon doorbetaalt. De pensioenpremie en het vakantiegeld dient u ook door te betalen.

Het tweede ziektejaar betaalt u minimaal zeventig procent van het loon door. Is dit minder dan het minimumloon? Dan kan uw werknemer een toeslag aanvragen. U hoeft dit bedrag dus niet zelf aan te vullen. Overigens geldt voor de zeventig procent, dat dit het wettelijke minimum bedrag is. Veel cao’s schrijven voor om honderd procent van het loon door te betalen.

In sommige gevallen staat in de cao dat u een aantal loonelementen (gespreid) moet betalen tijdens of na de arbeidsongeschiktheid, zoals:

  • pensioenlasten;
  • vakantiedagen die later uitbetaald of opgenomen worden;
  • vakantietoeslag;
  • structurele provisie;
  • auto van de zaak;
  • structureel overwerk.

Kosten vervanging

Gemiddelde kosten per dag: € 191

Om het werk van uw zieke medewerker op te vangen, heeft u waarschijnlijk vervanging nodig. Deze kosten zijn het laagst, als u dit kunt oplossen met bestaande medewerkers. Maar dit is – vooral als uw zieke medewerker fulltime werkte – lang niet altijd mogelijk. Een mogelijkheid is om een detacheringsbureau of uitzendbureau in te huren. Dit is een relatief dure oplossing. Goedkoper is het vaak om een tijdelijke kracht aan te nemen.

Omzetverlies tijdens afwezigheid

Gemiddelde kosten per dag: € 43

Tussen het moment dat uw medewerker ziek is en het moment dat u een vervanger hebt geregeld zit misschien wat tijd, waardoor u omzet misloopt. Mogelijk behaalt de vervanger – die u eerst moet inwerken – ook niet direct de omzet die u gewend bent. En het kan zelfs zijn dat klanten weglopen omdat zij niet kunnen opschieten met uw nieuwe (tijdelijke) medewerker. Kortom: met een zieke medewerker gaat bijna altijd ook omzetverlies gepaard. De precieze kosten hangen af van uw situatie, maar het gemiddelde komt neer op € 43.

Kosten arbodienstverlening

Gemiddelde kosten per dag: € 10

Uiterlijk in de eerste week van ziekte meldt u uw medewerker ziek bij uw arbodienst. Deze begeleidt uw zieke medewerker. De kosten hiervoor hangen af van de afspraken die u met uw arbodienstverlener maakt en zijn afhankelijk van het gekozen basiscontract (abonnement). U betaalt altijd een basisbedrag voor arbodienstverlening: wel of niet ziek. Dit basisbedrag kan oplopen bij verzuim, afhankelijk van de inhoud van het basiscontract, de duur van het verzuim en de inzet van interventies. Bij het inzetten van een interventie, bijvoorbeeld een arbeidsdeskundige, gaan de kosten omhoog; de vergoeding hiervan valt meestal niet binnen het basispakket.

Interne verzuimbegeleiding

Gemiddelde kosten per dag: € 8

Hieronder vallen alle activiteiten die u zelf moet doen omtrent uw zieke medewerker. Denk aan verzuimregistratie en de begeleiding van uw medewerker, zoals verzuimgesprekken, het contact met de arbodienst en de verplichtingen van de Wet verbetering Poortwacher.

Totale verzuimkosten

De totale verzuimkosten bedragen gemiddeld zo’n € 405 per dag. Voor een fulltime medewerker is dat zo’n € 8.100 per maand! Na 24 maanden (2 jaar) lopen de kosten op tot bijna € 200.000 in totaal.

MKB verzuim-ontzorgverzekering

Feit is dat de kosten van een zieke werknemer flink kunnen oplopen en vele malen hoger zijn (al gauw 2,5 keer zo hoog) dan de loonkosten die u normaal kwijt zou zijn. Bovendien komt er veel papierwerk bij kijken en loopt u ook nog eens het risico op een loonsanctie van het UWV.

Om de risico’s en kosten voor u zo veel mogelijk te beperken, is begin 2020 de MKB verzuim-ontzorgverzekering in het leven geroepen. Deze is vergelijkbaar met de oude verzuimverzekering, maar dan met minder risico’s en een vaste premie van tenminste drie jaar. Let op: deze dekt de kosten voor re-integratie/interventies. Kosten voor vervanging, omzetverlies e.d. houdt u ook met deze verzekering. Lees hier meer over de MKB verzuim-ontzorgverzekering.

Bron: MKB Servicedesk

Aangesloten branches
Verschillende branches doen mee met de campagne Loondoorbetaling bij Ziekte. Je kunt altijd bij jouw brancheorganisatie terecht voor advies. Sommige branches bieden zelfs een eigen verzekering aan. Wil jij weten hoe jouw brancheorganisatie het geregeld heeft? Klik dan voor meer informatie op de logo’s hieronder.