Artikel, Kennisbank

Werknemer arbeidsongeschikt door een verkeersongeval? Dit kun je doen

Wordt je werknemer ziek? Dan ben je als werkgever verplicht om maximaal twee jaar het loon door te betalen, óók als jouw werknemer ziek is geworden door een verkeersongeval. Maar let op: de nettoloonkosten kunnen mogelijk verhaald worden op de veroorzaker van het ongeval of op diens verzekeraar. Krijg je je loonsomschade geheel of gedeeltelijk vergoed, dan wordt de hoogte van de variabele werkgeverspremie voor de Ziektewet en de WGA van jou als werkgever mogelijk naar beneden bijgesteld. Hoe werkt dit precies?

Werknemer arbeidsongeschikt door een verkeersongeval? Dit kun je doen

* Veel werkgevers zijn voor de eerste twee jaar loon doorbetalen bij ziekte verzekerd. In dat geval zal de verzekeraar de schade willen verhalen op de aansprakelijke derde.

Oude beleidsregels 

Als werkgever heb je het recht om de nettoloonschade te verhalen op de veroorzaker van het ongeval. Bij verkeersongevallen is de veroorzaker meestal verzekerd. Als je werknemer de Ziektewet instroomt (in de praktijk omdat zijn contract is afgelopen) of (na een wachttijd van minimaal twee jaar) in de WGA belandt, dan heb je als ex-werkgever ook indirecte kosten. Er is dan vaak geen loondoorbetalingsverplichting meer, maar de premie voor de Werkhervattingskas die je als (middel)grote werkgever moet betalen, is afhankelijk van de uitkeringslasten uit het verleden. Ziektewet- en WGA-uitkeringen die zijn uitgekeerd aan je oud-werknemer hebben immers een verhogend effect op de door jou te betalen gedifferentieerde premie voor de Werkhervattingskas.

Die kosten kun je mogelijk terugkrijgen. Als je bij UWV bent aangesloten (dus als je géén eigenrisicodrager voor de Ziektewet en/of de WGA bent) moet je UWV vragen om een schadeclaim in te dienen bij de veroorzaker van het ongeval. UWV kan namelijk beslissen om een vordering in te stellen op de veroorzaker van het ongeval. UWV beslist zelfstandig om wel of geen claim neer te leggen bij de derde. 

Toen de oude beleidsregels nog golden duurde de afwikkeling soms jaren, omdat UWV en de verzekeraar van de derde het eens moesten worden over de aansprakelijkheid. En pas als alle schade achterhaald werd kreeg je als werkgever (premie)geld terug.

Nieuwe beleidsregels

Sinds 8 oktober 2021 gaat dit proces makkelijker. Nieuwe wetgeving maakt compensatie van de loonschade simpeler en sneller. UWV beslist nog steeds zélf of ze een verzoek om het nemen van regres wel of niet in behandeling nemen. Maar áls UWV de veroorzaker van het ongeval daadwerkelijk aansprakelijk stelt, dan worden de uitkeringslasten direct en volledig in mindering gebracht, ongeacht of UWV de uitkering uiteindelijk gedeeltelijk of geheel verhaald op de derde partij. Als werkgever hoef je dus niet jaren te wachten op het resultaat van de inspanningen van UWV. 

Doe de scan om je eigen kosten te berekenen

Doe de scan

Werknemer arbeidsongeschikt door een verkeersongeval? Dit kun je doen

Let op met privacy 

Als je te maken krijgt met een zieke werknemer is het van belang om de privacyregels in acht te nemen. Er gelden namelijk strikte regels voor het vragen naar en verwerken van gezondheidsgegevens. Een schending van de privacyregels kan leiden tot een fikse sanctie van de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit wil je natuurlijk niet. Extra voorzichtigheid is hierbij dus van belang.

Zo mag je als werkgever nooit vragen naar de aard en de oorzaak van de ziekte. Je mag die gegevens ook niet vastleggen, zelfs niet als de werknemer je spontaan informeert. Echter, er is een aantal vragen die je wél mag stellen. Deze vragen mag je stellen als je vermoedt dat er sprake is van een ongeval:

  • De vermoedelijke duur van het verzuim.
  • Of de ziekte verband houdt met een arbeidsongeval.
  • Of er sprake is van een verkeersongeval waarbij schade veroorzaakt is of kan zijn door een derde. 

Heb je dus te maken met een zieke werknemer? Dan mag je vragen of er sprake is geweest van een verkeersongeval en of er een derde partij bij betrokken is. Als dat inderdaad zo is, moet je als werkgever actie ondernemen. Informeer altijd eerst telefonisch bij UWV (via de Werkgeverstelefoon) hoe je de schade vergoed kunt krijgen.

Meer weten over loondoorbetaling bij ziekte?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuws en ontwikkelingen rondom loondoorbetaling bij ziekte.

De met een * gemarkeerde velden zijn verplicht

Meer weten over loondoorbetaling bij ziekte?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuws en ontwikkelingen rondom loondoorbetaling bij ziekte.

met een * gemarkeerde velden zijn verplicht

Voornaam
Achternaam
E-mail *
Toestemming *
 
Please don’t insert text in the box below!
Werknemer arbeidsongeschikt door een verkeersongeval? Dit kun je doen

Aangesloten branches
Verschillende branches doen mee met de campagne Loondoorbetaling bij Ziekte. Je kunt altijd bij jouw brancheorganisatie terecht voor advies. Sommige branches bieden zelfs een eigen verzekering aan. Wil jij weten hoe jouw brancheorganisatie het geregeld heeft? Klik dan voor meer informatie op de logo’s hieronder.